​משבר התעסוקה בחברה הערבית: מדיניות חזרה לשיעורי התעסוקה טרום המשבר

 

מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי שבעקבותיה הביאו לירידה משמעותית בתעסוקה, והפגיעה באוכלוסיות השונות הינה א-סימטרית; לפי נתוני הלמ"ס שיעור האבטלה של הגברים הערבים בחודש יוני עמד על 11.8% בעוד שהממוצע הארצי היה 9.8%. ההערכה היא כי שיעור התעסוקה האפקטיבי במשק בגילאי העבודה העיקריים (25-64) ירד ביולי לכ-72%, הרמה שבה היה לפני כעשור, וסביר להניח שירידה דומה חלה גם בחברה הערבית. היעד המרכזי צריך להיות חזרה לרמות התעסוקה טרום המשבר, כ-78%, בתוך כשנתיים, הן ברמה האגרגטיבית והן בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בנפרד. לשם כך נדרשת מדיניות תעסוקה אגרסיבית, אשר מתמודדת עם אי הוודאות לגבי הביקושים השוררת כיום ומאזנת את המבנה הבעייתי של רשת הביטחון שבה אין תמריץ למובטלים לחפש עבודה ולהשתתף בתכניות הכוונה והכשרה, וקיים תמריץ לעבודה חלקית של שכירים ולצמצום פעילות של עצמאים. בשולחן העגול נציג נתונים, הערכות כמותיות ותכנית עבודה מפורטת הכוללת המלצות מדיניות ומבוססת על העקרונות הבאים: יעדי תעסוקה כמותיים, הכוונה לעבודה, להסבה מקצועית ולהכשרה עם כיוונים עיקריים, ליווי בחיפוש עבודה אקטיבי והשמה, והגדלה משמעותית של היקף המובטלים המופנים להכשרות מקצועיות לאחר אבחון והכוונה ובהתאמה לביקושים. כלל המרכיבים הללו יהיו מותאמים למאפיינים ולחסמים הייחודיים של המובטלים בחברה הערבית, וכן להשלמת המיומנויות החסרות בתחום העברית והכישורים הדיגיטליים.
בהשתתפות פרופ' צבי אקשטיין, שופט בית המשפט העליון בדימוס סלים ג'ובראן, ד״ר מריאן תחאוכו, גב' יעל מבורך, עו"ד מודר יונס, מר רמי גראור, מר איימן סייף, ד"ר ספא אבורביעה, עו"ד מרים כבהא, גב' נוא ג'השאן- בטשון, מר איציק דניאל, גב' יוליה איתן, מר עימאד תלחמי, ד"ר סיגל שלח ופרופ' עומר מואב.

 

 

הזמנה

מצגת - מריאן תחאוכו, טלי לרום וקיריל מושקלב

מצגת - יעל מבורך
מצגת - יוליה איתן

הקלטת הדיון בזום

הקלטת הדיון בפייסבוק
כתבה בגלובס - "לא רק בגלל הקורונה: הגברים בחברה הערבית במשבר תעסוקתי מתמשך"