מה הן המיומנויות המקצועיות הנדרשות מעובדי הייטק?

 

 

בשולחן זה הוצג נייר מדיניות שנערך בשיתוף עם קרן טראמפ במטרה לבחון מהן המיומנויות המקצועיות הנדרשות מעובדי ההייטק לפי משלח יד ולתאר את המסלול שעובר צעיר במדינת ישראל מלימודי התיכון, דרך הצבא והאקדמיה ועד להשמה בחברת הייטק. אילו כישורים רוכשים הצעירים במהלך התקופה הזו ועד כמה כישורים אלה יכולים לנבא את השתלבותם העתידית במשלחי יד טכנולוגיים (משלחי היד הייטק) ככלל, ובענף ההייטק בפרט. לראשונה, בחנו גם את הכישורים והמאפיינים במקצועות ה"צמיחה" (המקצועות העסקיים בענף ההייטק) שחשיבותם היחסית הולכת וגדלה. כדי לענות על שאלת המחקר בחנו שלושה אספקטים עיקריים:

 

  • מהם משלחי היד בחברות ההייטק שהביקוש אליהם גדל?
  • מהן המיומנויות הנדרשות במשלחי יד מבוקשים?
  • מה הם ההבדלים במיומנויות המקצועיות כאשר משווים בין משלחי היד השונים ובין סוגים שונים של חברות?

 

לצורך המחקר השתמשנו במאגרי המידע הבאים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנים 2012-2021, נתונים מנהליים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עבור הילידים 1980-1989, וכן ערכנו סקר עצמאי בקרב כ-600 עובדי הייטק.  על בסיס הנתונים דלעיל מיפינו מגמות מרכזיות בשוק התעסוקה הטכנולוגי, פיתחנו מודלים לבחינת הקורלציה בין כישורים ומיומנויות שונים לבין הסיכוי להשתלבות בשוק תעסוקה זה במשרות מחקר ופיתוח ומשרות צמיחה וגיבשנו רשימת המלצות מדיניות ונושאים להעמקה בהמשך המחקר.

 

המדיניות שאנו ממליצים עליה היא: א. קביעת יעד לאומי לשיעור המועסקים בעלי "מיומנויות הייטק" מסך המועסקים כמדד לאומי במדיניות לחיזוק יכולות האוריינות הדיגיטלית ועידוד החדשנות. הנגשה שוטפת של הנתונים עבור מדד זה לצורך בחינת המגמה ושיפור יכולת ההשוואה של ישראל עם המדינות המפותחות, ב. קביעת יעד לאומי לבוגרי מערכת החינוך בעלי "בגרות הייטק", והנגשה שוטפת של מדד זה על ידי מערכת החינוך ובתי הספר התיכוניים, ג. עריכת שינוי מהותי בלימודי השפה האנגלית כך שתלמידי תיכון בוגרי 5 יח"ל אנגלית יוכלו לנהל שיחה, להציג נושא ולנהל DEBATE, ד. הנגשה והגברה של תכנות במערכת החינוך, ה. קביעת יעד לאומי שיעור בוגרי "תואר הייטק" במוסדות להשכלה גבוהה, ו. הגברת השתלבות האקדמאים בוגרי מדעי החברה בענף ההייטק על ידי הוראה מוגברת בשפה האנגלית והוספת קורסים ב: מדעי נתונים, אוריינות תכנות, הוספת מסלולי לימוד ל: מנהלי מוצר, בינה עסקית. ז. הקניית כישורים חיוניים כגון: מוטיבציה, למידה עצמית, פתרון בעיות מורכבות, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, עבודת צוות, תקשורת בין אישית, אחריות חברתית, בין היתר על ידי הנגשה והגברה של פעילות חוץ בית ספרית (כמו חוגי STEM, חוגי ספורט ותנועות נוער).

 

הזמנה

הקלטת הדיון

מצגת- ניראון חשאי, סרגיי סומקין, רונן ניר

מצגת- מיכל שריג

מצגת- מיכל אופיר

מצגת- דדי פרלמוטר

מצגת- רני דודאי

נייר מדיניות - ניראון חשאי, סרגיי סומקין ורונן ניר