מגזר ההייטק כמנוע ליציאה ממשבר הקורונה

 

מגזר ההיי טק מעסיק כ- 10% מכלל העובדים במשק. תרומתו לתוצר העסקי כפולה ותרומתו למיסי עבודה היא מעל לפי שלוש ממשקלו בתעסוקה. בזמן שמחודש מרץ ענפים רבים במשק נפגעו קשות כתוצאה ממשבר קורנה, שיעור התעסוקה בהם ירד ועובדים רבים מובטלים או נמצאים בחל"ת, מגזר ההיי טק הוא המגזר שנפגע הכי פחות ביחס לשאר ענפי המשק ממשבר הקורונה. כיום היקפי התעסוקה בענף זה נשארו די דומים לאלו טרום המשבר, הון המשיך לזרום לענף והביקושים העומדים בפני הענף התאוששו ואף נמצאים במגמת עליה. לאור כל אלו עולה השאלה האם מגזר ההייטק יכול לתרום לתעסוקה של עובדים מובטלים במגזרים אחרים במשק שנפגעו במשבר הקורונה.

 

למרות שחלק ניכר מהעובדים במגזר ההיי טק הם אקדמאים בעלי רקע טכנולוגי, כשליש מהעובדים במגזר ההיי טק הם אקדמאים ללא רקע טכנולוגי וכשליש נוסף אינם בעלי רקע אקדמאי. מכיוון שבהשוואה ליתר ענפי המשק השכר במגזר ההיי טק גבוה יותר, גם לכח אדם שאינו בעל רקע טכנולוגי. הרחבת התעסוקה של כח אדם כזה במגזר ההיי טק, לא רק יכולה לסייע למשק הישראלי לצאת מהמשבר התעסוקתי הנוכחי , אלא גם לתרום לשיפור הפריון והגדלת הצמיחה.

 

בשולחן העגול אשר יתקיים בתאריך 9.12.2020 נציג נתונים על מאפייני כח האדם במגזר ההיי טק וביתר ענפי המשק, תוך שימת דגש על כח אדם שאינו טכנולוגי ונבחן את החסמים וההזדמנויות של הגדלת התעסוקה של כח אדם כזה במגזר ההיי טק. במסגרת השולחן העגול נציג בהרחבה את מאפייני כח האדם (הטכנולוגי והלא טכנולוגי) במגזר ההיי טק לעומת יתר ענפי המשק, נדון בסיבות להעסקת כ"א לחו"ל במגזר ההיי טק והחסמים להעברת כ"א עבודה זה לישראל ונציג את מאפייני כח האדם שהושבת במשבר האחרון. לאור אלו, נציע יעדים והמלצות מדיניות להרחבת היקף התעסוקה של כח אדם שאינו טכנולוגי במגזר ההיי טק. בתום הצגת הדברים יתקיים דיון אודות הפערים, החסמים והמלצות המדיניות.

 

הזמנה

מצגת - ניראון חשאי, סרגיי סומקין, הלה אקסלרד
מצגת - ליהי פינטו פרימן
מצגת - נעם גרובר
הקלטת הדיון בזום
נייר מדיניות - ניראון חשאי, סרגיי סומקין והלה אקסלרד

כתבה בגלובס - המובטלים להייטק? הפוטנציאל של הכשרות עובדים לא טכנולוגיים בצל הקורונה