תרומת הממשלה לפריון הנמוך במשק​

 

בתאריך ה - 25.12.2016 התקיים שולחן עגול בנושא תרומת הממשלה לפריון הנמוך במשק. במהלך השולחן העגול הוצג מחקרם של פרופ׳ רפי מלניק ואביחי ליפשיץ.

 

מסמכי מחקר ושולחן עגול:

 

מהשקעה בתחבורה ציבורית כמפתח להגדלת הפריון-אודי אדירי

מצגת שהוצגה בשולחן העגול על ידי אשר גרין

הפריון הנמוך במשק-אבי וייס

בעיית הפריון בישראל, תפקיד הממשלה-פרופ' רפי מלניק ואביחי ליפשיץ

סיכום דיון

הזמנה