גיבוש אסטרטגיה למיצוי הפוטנציאל של צעירים מצטיינים בחברה הערבית

 

 

המחקר שהוצג בדיון זה עוסק בגיבוש אסטרטגיה למיצוי הפוטנציאל של הצעירים המצטיינים בחברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה. על פי הנתונים, פערי השכר הגבוהים ביותר בין אקדמאים ערבים ליהודים הם בתחומי ה-STEM, התחומים בעלי התשואה הגבוהה ביותר בשוק העבודה בישראל. החסמים להשתלבות הצעירים הערבים בתחומים אלה מתפרסים על פני שלוש תחנות מרכזיות בחייהם: בלימודים במערכת החינוך, בהשתלבות באקדמיה ובהשתלבות בשוק התעסוקה.

 

בשולחן העגול נציג תמונת מצב של הצעירים בעלי הפוטנציאל הגבוה להשתלבות בתחומים בעלי תשואה גבוהה בשוק העבודה בשלושת התחנות המרכזיות כדי לזהות את "צווארי הבקבוק" לאורך הדרך. בפרט, נבחן את איכות ההשתלבות בשוק העבודה של אקדמאים בתחומי ה-STEM השונים: הייטק, הנדסה שאינה הייטק, מתמטיקה/פיזיקה וביולוגיה/כימיה, בהשוואה לחברה היהודית (שאינה חרדית), את שיעורי ההשתלבות ואת איכות ההשתלבות של האקדמאים הערבים בתחומים אלה. נציג את תמונת המצב והשינויים שחלו בשנים האחרונות במוסדות ההשכלה הגבוהה ובפוטנציאל בסיום התיכון להשתלבות בלימודים גבוהים ובתעסוקה, בתחומים בעלי תשואה גבוהה בשוק העבודה.

 

נתייחס להבדלים בין גברים לנשים ובין קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הערבית; נתייחס לאתגרים ולחסמים העולים מתוך הנתונים ומשיחות עם גורמים בשטח ממוסדות ההשכלה הגבוהה, גורמים ממשלתיים ועמותות לקידום הצטיינות בחברה הערבית והשתלבות איכותית של אקדמאים ערבים בשוק העבודה.

 

על בסיס הנתונים נציג המלצות לצעדי מדיניות למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של הצעירים המצטיינים בחברה הערבית, המלצות רלוונטיות למשרדי ממשלה, למוסדות ההשכלה הגבוהה, לעמותות ולקרנות פילנטרופיה.

 

הזמנה

הקלטת הדיון

מצגת- עידית קלישר ומריאן תחאוכו

מצגת- רועי לבנון

מצגת אורי זיו

מצגת איתי לבנון

נייר מדיניות - עידית קלישר, מריאן תחאוכו, איילה פרטוש, חנין מטר, עומאר מח'זומי וסבאא ג'באלי-סירחאן