תחבורה איכותית ל-2040, תכנון השקעות ותועלות

 

30/10/2022

 

בדיון הציגו החוקרים סני זיו ואורן שפיר את החוסרים הקיימים היום בישראל ויציעו תכנית השקעות בתשתיות תחבורה, ובעיקר בתשתיות תחבורה ציבורית, כך שישראל תצמצם עד שנת 2040 את פערי התשתיות התחבורתיות בהשוואה למדינות המפותחות ואולי אף תגיע לזמני נסיעה וכמויות נסיעה המתקרבים לאלו שבמטרופולינים האיכותיים באירופה. החוקרים הציעו לקבוע את היעדים הכמותיים שלהלן לזמני נסיעה בשעות העומס ולהכין את תוכנית ההשקעה בהלימה להשגת יעדים אלו במטרה להגיע בשנת 2040 לנגישות תחבורתית דומה למטרופולינים האיכותיים באירופה:

 

  1. הגדלת שיעור הנוסעים המגיעים למרכזי המטרופולינים תוך 45 דקות ל-72%
  2. הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית במטרופולינים מ-10% ל-40%
  3. הגדלת המהירות הממוצעת של רשת התח"צ מ-17 קמ"ש היום ל-25 קמ"ש
  4. הפחתת זמן הנסיעה בשעות העומס ביחס לשעות חופשיות ל-25%

 

יישום יעיל של התוכנית אפשרי לדעת החוקרים רק באמצעות תוכנית מקיפה את כל הארץ לטווח של לפחות 20 שנה. תוכניות השקעות בתשתיות לטווח ארוך הופכות לנפוצות יותר ויותר ומומלצות על ידי ה-OECD. תוכניות אלה, כאמצעי מדיניות, מאפשרות קבלת החלטות מתואמת יותר, המתחשבת בסינרגיה בין פרוייקטים ומאפשרות לכוון פרוייקטים בהתאם לסדר העדיפיות הלאומי ובתיאום עם השקעות בתשתיות ליבה משלימות שהן: אנרגיה, מים וביוב. תוכניות ארוכות טווח גם מקטינות את הסיכונים הפוליטים, מאפשרת עקביות בקבלת החלטות ומקלות על השגת מימון (OECD, 2017, 2021). תוכנית רב-שנתית לפיתוח התשתיות, כשהיא מלווה בקידום תהליכי התכנון והביצוע, תסמן למגזר העסקי ולמשקי הבית מחויבות ממשלתית לטווח הארוך ויוצרת וודאות אצל הגורמים הפרטיים לצורך התאמת הפיתוח האורבני כולל מרכזי תעסוקה, דיור ופנאי ופיתוח הנגישות התחבורתית. מרכיב זה הינו קריטי ביעילות ההשקעות במשק וכן בהיקף ההשקעות הפרטיות בכל בתחומים, ובייחוד בתחומי המשרדים, התעשיה, השירותים והמסחר.

 

הזמנה

הקלטת הדיון

מצגת סני זיו ואורן שפיר

מצגת ד"ר ניר שרב

מצגת ד"ר מיה ליקוורניק