​הורדת הנטל הבירוקרטי

 

בתאריכים 9-10 בספטמבר 2019 התקיימה במרכז הבינתחומי הרצליה סדנא מקצועית בינלאומית בנושא הורדת הנטל הבירוקרטי. הסדנא אורגנה על ידי אגף החשכ"ל במשרד האוצר בשיתוף עם מכון אהרן. בסדנא השתתפו נציגי ממשלה מגרמניה, דנמרק וישראל (משרד רוה"מ, משרד האוצר, משרד הכלכלה, הלמ"ס) וצוות כלכלנים של מכון אהרן שתחום מומחיותם הוא מדידה והורדה של עלות הבירוקרטיה. המומחים מגרמניה ודנמרק חלקו עם הרגולטורים הישראליים את ניסיונם בתחום המדידה וההורדה של הנטל הבירוקרטי. ניסיון בינלאומי זה מתפרס על כ-20 שנים של פעילות רגולטורית ממוסדת ושיטתית להפחתת הנטל הבירוקרטי באמצעות מתודולוגיה מוכחת. מדידת עלות הבירוקרטיה במדינות מפותחות נעשית במתודולוגיה הנקראת STANDARD COST MODEL (SCM) המאפשרת זיהוי ומיפוי הבירוקרטיה הממשלתית, מדידה של עלות הבירוקרטיה, קביעת יעדים לצמצום עלות הבירוקרטיה וצמצום עלויות הבירוקרטיה. בדיון מסכם שהתקיים לאחר הסדנא ובו השתתפו הגורמים הממשלתיים המקצועיים סוכם כי על ישראל לאמץ את מתודולוגית ה-SCM למדידת עלות הבירוקרטיה. כלכלני מכון אהרן מקווים שלסדנא תהיה השפעה על מדיניות הממשלה בתחום של המדידה וההורדה של עלות הבירוקרטיה ויישום מסקנות הסדנא יחל בהקדם. צוות מכון אהרן בטוח שהדבר יתרום להגברת הצמיחה ויסייע לנצל את יתרונותיה של ישראל בתחרות גלובלית.


הזמנה
מצגת - דריה פודשיבלוב - Improving Business Environment in Israel
סיכום הדיון


נייר מדיניות – סרגיי סומקין - מדידה והפחתה של עלות הבירוקרטיה