פתרונות למתווה שירות צבאי ואזרחי

 

מכון אהרן קיים ב-29.12.19 שולחן עגול בנושא "פתרונות למתווה שירות צבאי ואזרחי", בשיתוף תנועת פנימה. בפתח הדיון הציג הרב שי פירון, נשיא פנימה, את המוטיבציה לעיסוק בסוגיית הגיוס ואת פירמידת השירות במתווה "שווה לכולם", המציעה ערוצי שירות חדשים ומותאמים לאוכלוסיות שאינן משרתות כיום, ובעיקר הערבים והחרדים. ד"ר טלי לרום, חוקרת בכירה במכון אהרן, הדגישה כי קיים פוטנציאל כלכלי בבניית מסלול אלטרנטיבי לאוכלוסיות אלו אם הוא נותן תשואה חיובית לפרט ולמשק, באמצעות הקניית כישורים הנחוצים בשוק העבודה, צבירת ניסיון והגברת השילוב והחיבור לחברה הכללית. על מנת למשש פוטנציאל זה נדרשת הכשרה איכותית בתחילת כל מסלול שירות, המשלבת גם לימודי הון אנושי כללי וכישורים רכים. מר אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, התייחס להיבטים הכלכליים בתעסוקת חרדים ובחוק הגיוס וציין כי הורדת גיל הפטור צפויה להביא לגידול בתעסוקה ובתוצר. אסטרטגיית השירות של רשות השירות הלאומי-אזרחי הוצגה על ידי מר ראובן פינסקי, מנכ"ל הרשות, אשר הדגיש את ההתמחות המגזרית בחברה הערבית, החרדית והכללית. בין המגיבים היו מר מרדכי אלישע, הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר ניר בריל, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מר מוחמד דראושה, מנהל תחום תכנון, שוויון וחיים משותפים במרכז גבעת חביבה, מר אלי פלאי, יו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ואחרים. התגובות והדיון התמקדו בשאלה האם וכיצד ניתן לגבש פתרונות לסוגיית השירות הצבאי והאזרחי אשר יניבו תועלת הן למשק ולחברה ככלל והן לאוכלוסיות השונות.


הזמנה
מצגת - שי פירון - ממשבר השירות להתחדשות ישראלית
מצגת - טלי לרום - עקרונות כלכליים למתווה שירות צבאי ואזרחי
מצגת - אסף וסרצוג - היבטים כלכליים בתעסוקת חרדים וחוק הגיוס

מצגת - ראובן פינסקי - אסטרטגיית השירות של הרשות לשירות לאומי אזרחי
סיכום הדיון
כתבה בגלובס