המלצות הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים

 

ענפי המסחר והשירותים מהווים נתח משמעותי מכלכלת ישראל - 65% מהיקף המועסקים ומהערך המוסף הגולמי בתוצר העסקי. ענפים אלה, בדומה לכל ענפי המשק, כוללים ברובם עסקים קטנים ובינוניים, אך מוטים יותר לשוק המקומי וחשופים פחות לסחר בינלאומי. משקלם הגבוה של ענפים אלו בתוצר העסקי מעיד על השפעתם הגדולה על הפריון במשק ועל יוקר המחייה. ענפים אלו מאופיינים בפריון נמוך בהשוואה בינלאומית עם פער של 44% בתוצר לשעת עבודה בהשוואה למדינות הסמן. רמת פריון העבודה הנמוכה בענפים אלו, כמו גם בענפים נוספים בישראל, פוגעת בפוטנציאל הצמיחה במשק. למעשה, בהסתכלות לטווח הארוך, פריון העבודה הוא חסם הצמיחה של המשק הישראלי והסיבה שישראל נותרה ברמת חיים נמוכה ביחס למדינות מובילות.

קידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים לא זכה להתייחסות ממשלתית ישירה בשנים האחרונות. לפיכך,הוקמה ביוזמת משרד הכלכלה והתעשייה הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בראשותם של פרופ' צבי אקשטיין ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקאן בית ספר טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה וגב' מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה. מטרת הוועדה הינה לגבש המלצות לתכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על הפחתת פערי פריון העבודה מול מדינות מובילות.
בימים אלו פרסמה הועדה את עיקרי המלצותיה והן: מדידת עלות הבירוקרטיה והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים בישראל; הפחתת רגולציה וחסמי כניסה לחברות זרות; ביטול הבחנות סקטוריאליות בסיוע ממשלתי לסקטור העסקי ועידוד החדשנות והתאמת פעילות משרד הכלכלה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים.

 

הזמנה
מצגת - צביקה אקשטיין ומיכל פינק
מצגת - פנינה אורן
הקלטת הדיון בפייסבוק
דו"ח מסכם