בשנים האחרונות העולם האקדמי עומד בפני אתגרים מורכבים. שינויים טכנולוגיים רבים ומהירים, תרמו לכך שהידע נמצא בכל מקום וזמין לכל. כמו כן, אנו עדים לכניסתו של דור ה-Z לשערי מוסדות ההשכלה הגבוהה. דור זה מתקשר, מקשיב ורוכש ידע בדרכים חדשות, הדורשות התייחסות והתאמה מצד אנשי ההוראה. היחידה לחדשנות בהוראה מסייעת לאוניברסיטת רייכמן להיערך ולפעול במציאות חדשה זו, על ידי פיתוח מודלים מגוונים וחדשניים של הוראה, ויישומם בקורסים האקדמיים.

עיקרי פעילות היחידה בשישה ערוצים מרכזיים:


  • שילוב שיטות הוראה חדשניות בקורסים קיימים
  • פיתוח קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים
  • פיתוח ויישום מודל הוראה חדש - מודל ההוראה הרב-כיוונית
  • קידום הוראה איכותית ועדכנית, ע"י פיתוח מקצועי של סגל ההוראה:

- סדרת סדנאות מקצועיות מעשיות בנושאי הוראה ולמידה
- סדרת פגישות אישיות של ייעוץ, הכוונה וליווי

  • מדידה והערכה של פעילות היחידה
  • חקר ומעקב שוטף אחר טכנולוגיות ושיטות הוראה ולמידה