מכון אבא אבן לדיפלומטיה ויחסי חוץ על שם אבא אבן בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה מוביל שינוי תפישתי בשירות החוץ הישראלי, תוך פיתוח ויישום גישות ושיטות חדשניות ופרואקטיביות של עשייה אפקטיבית בזירה הדיפלומטית בישראל ובעולם

מכון אבא אבן לדיפלומטיה ויחסי חוץ בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה שואף לחזק את תדמיתה הבינלאומית של ישראל באמצעות קידום מהפכה במדיניות החוץ הישראלית. יחד עם קתדרת סמסון לדיפלומטיה ציבורית בישראל, אנו יוצרים סדר יום חדשני לקראת שיקום שירות החוץ הישראלי.

שבעים שנה לאחר הקמתה, מדינת ישראל ממשיכה להתמודד עם איומים בלתי פוסקים על ביטחונה, על כלכלתה, על הלגיטימיות שלה ואף על קיומה. כל יום עליה להגן על אזרחיה מפני ארגוני הטרור, על כלכלתה מפני תנועות החרם העולמיות ועל הלגיטימיות שלה מצד ארגונים בינלאומיים מוטים. מכון אבא אבן לדיפלומטיה ויחסי חוץ וקתדרת סמסון לדיפלומטיה ציבורית בישראל מובילים בפיתוח אסטרטגיות חדשניות להתמודדות עם אתגרים אלה.

הפעילות שלנו לקידום היחסים הדיפלומטים של ישראל ולמציאת פתרונות ארוכי טווח נעשית באמצעות שלושה דסקים: דסק לוט"ר מדיני, דסק דיפלומטיה 2030 והדסק האקדמי.