הוראה בתואר השני בממשל

התואר השני .M.A בממשל מעניק נקודת מבט רחבה ומעמיקה בתחומי המדיניות הציבורית, שיווק פוליטי, לימודי ביטחון וטרור ודיפלומטיה ויישוב סכסוכים. במסגרת עבודת מעבדת סדר היום הפוליטי בישראל, מועבר במרכז הבינתחומי קורס לתלמידי תואר שני בנושא: פוליטיקה, סדר יום ומדיניות (תואר שני במדיניות ציבורית ושיווק פוליטי, 2 נקודות זכות) - ד"ר אמנון כוורי

במסגרת הקורס נדבר על סדר היום הפוליטי; אילו נושאים נמצאים על סדר היום, ולא פחות חשוב, אילו נושאים לא נמצאים על סדר היום ישנה השפעה מכרעת על מדיניות ועל מעמדם האלקטורלי של נבחרי ציבור ולכן שחקנים פוליטיים עושים מאמץ גדול לשלוט בסדר היום.

 

בקורס זה נבחן את היכולת של שחקנים שונים בישראל וביניהם ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, מפלגות, תקשורת, ארגונים חברתיים והציבור עצמו, להשפיע על סדר היום הפוליטי וכיצד השליטה על סדר היום מכתיבה מדיניות ומכריעה תהליכי בחירות.


בנוסף, נבחן את ההשפעה של שחקנים שונים על סדר היום הפוליטי בהשוואה למדינות אחרות.