פעילויות המכון למדיניות ואסטרטגיה

ניוזלטר עיתי המשקף את תובנות המכון

מתמקד בהעברת מסרים חדים וממוקדים בסוגיות ליבה בתחומי הביטחון הלאומי והחוסן הלאומי. בנוסף לתובנות, נכללים בו מאמרים המאירים זוויות שונות של סוגיות אלה. המאמרים נכתבים על ידי חוקרי המכון ועמיתים חיצוניים.

קרא/י עוד

כנסים ואירועים

המכון מקיים כנסים ביטחונים-מדינים שמתמקדים בשני נדבכים: האיומים והאתגרים הביטחוניים-אסטרטגיים הניצבים לפתחנו באזור והסיכונים לחוסן הלאומי מבית. הכנסים מתמקדים בארבע סוגיות ליבה שמשפיעות על הביטחון הלאומי: האיום האיראני; האתגר הפלסטיני; ארה"ב- מעמדה באזור ויחסיה עם ישראל; ועידן התהפוכות במזה"ת. בכנס משתתפים דוברים בכירים ובולטים מהארץ ומחו"ל.

קרא/י עוד

סדרת כנסי הרצליה

הבמה המרכזית בישראל לליבון סוגיות מדיניות ואסטרטגיה, מכנסת אישים רמי דרג מהארץ ומהעולם בתחומי הממשל, הביטחון, העסקים והאקדמיה לדיון בסוגיות הלאומיות, האזוריות והעולמיות שעל סדר היום. ניירות העבודה הנכתבים לקראת הכנס ולאחריו, סיכומי הדיונים הנערכים במסגרתו וההמלצות המועלות בו, מספקים למקבלי החלטות ולשיח הציבורי הערכות והמלצות מדיניות להתמודדות עם האתגרים הגאו-פוליטיים, הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל.

קרא/י עוד

רוסיה במזה"ת - אתגר ביטחון לאומי לישראל ולארה"ב

המכון למדיניות ואסטרטגיה ומכון קנאן במרכז וודרו ווילסון בוושינגטון מבצעים מחקר משותף שנועד לבחון את ההשלכות של המעורבות הרוסית הגוברת במזה"ת על ישראל וארה"ב. המחקר שהחל בפברואר 2018, מתבצע באמצעות שתי קבוצות מומחים האחת ישראלית והשנייה אמריקאית המקיימות מפגשי עבודה, סימולציות וימי עיון בישראל וארה"ב. ניירות עבודה במגוון הנושאים העומדים במוקד המחקר. הנושא מוצג גם במושב בכנס הרצליה.

קרא/י עוד

המכון בתקשורת

ראש המכון וחוקרי המכון מפרסמים בקביעות מאמרים וטורי דעה בעיתונים מובילים בארץ ובעולם. בנוסף משתתפים במגוון של ראיונות, ותוכניות טלוויזיה כמומחים ופרשנים בנושאים שעל סדר היום.

קרא/י עוד

כתב העת ציקלון למדיניות ואסטרטגיה

קובץ המאמרים מאוגד במסגרת כתב העת "ציקלון" היוצא לאור מטעם המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) מוקדש לליבון מעמיק של תהליכים ונושאים שלהם זיקה ישירה לביטחונה הלאומי של ישראל, מבית ובזירות החיצוניות.

קרא/י עוד

היחידה לסימולציות

היחידה הפועלת במסגרת המכון למדיניות ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה, הוקמה על מנת לדמות מצבים דינאמיים של קבלת החלטות באירועים בעלי חשיבות במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, בדגש על ההיבט האסטרטגי. בנוסף, שוקדת היחידה על חשיפת מקבלי ההחלטות לעזרים הטכנולוגיים והמודלים האקדמיים בתחום קבלת ההחלטות, המופקים במכון. היחידה הוקמה בשנת 2010 ע"י פרופ' אלכס מינץ, לשעבר ראש המכון.

קרא/י עוד

התכנית לדיפלומטים זרים המשרתים בישראל

תכנית המיועדת לשגרירים ודיפלומטים בכירים המאפשרת הבנה מעמיקה של האתגרים מולם ניצבת ישראל

קרא/י עוד

החברה הישראלית - ארבעת השבטים

בכנס הרצליה ה-15 הכריז נשיא המדינה ריבלין על הצורך בסדר לאומי חדש לישראל, כפי שהוצג בנאומו: ״תקווה ישראלית: לקראת סדר ישראלי חדש״ . בעקבות קריאת הנשיא, ייסד המכון למדיניות ואסטרטגיה בשיתוף פעולה הדוק עם בית הנשיא, ועדת היגוי שתפעל ברוח חזונו של נשיא המדינה שהורכבה מאישי ציבור ומובילי דעה מקרב ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית: חילונים, דתיים-לאומיים, חרדים וערבים, לצד אנשי אקדמיה ועסקים בכירים.

קרא/י עוד

פורום הרצליה לגיבוש תפיסת הביטחון

פורום הרצליה לעדכון תפיסת הביטחון הוקם ב- 2013 על מנת לתרום מניסיונם של מקבלי החלטות, אנשי מערכת הביטחון ואנשי אקדמיה לזיהוי הפערים הקיימים כיום בתפיסת הביטחון של ישראל ולהציע מרכיבים חדשים ועדכונים המתבקשים למרכיבים המסורתיים של תפיסת הביטחון. עבודת הפורום מיועדת לעורר דיון בקרב הגורמים המקצועיים הרלבנטיים ומקבלי ההחלטות בנושא תפיסת הביטחון.

קרא/י עוד