בכנס הרצליה 2015, הציג נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין בנאום שנודע מאז כנאום "ארבעת השבטים", את "תקווה ישראלית - סדר ישראלי חדש". לדברי הנשיא, בישראל אין עוד "שבט" אחד המהווה רוב ברור בחברה אלא תהליך בו ארבעת ה"שבטים" המרכזיים – החילוני, הדתי-לאומי, הערבי והחרדי - השונים מהותית אלה מאלה, הולכים ומתקרבים בגודלם זה לזה. "'מבנה הבעלות' על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינו", ציין הנשיא. תמורות אלה יעצבו "מחדש את הזהות שלנו כ"ישראלים" וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו". להתמודדות עם השלכות אלה הציע הנשיא את חזון "הישראליות המשותפת".

 

 

בהמשך לדברי הנשיא ובברכתו, הוקמה על ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS), במרכז הבינתחומי הרצליה, ועדת היגוי ארצית במטרה לקדם את "הישראליות המשותפת". ועדת ההיגוי, אשר בראשה עמדו פרופ' אוריאל רייכמן ופרופ' אלכס מינץ, הורכבה מנציגי ארבעת השבטים וקיימה דיונים מעמיקים, שמעה דעות מומחים וערכה סקרים במטרה לבחון את האתגרים אותם הציב חזון הנשיא; כל זאת, על-מנת לתרגם את החזון לצעדים מעשיים שיובילו למימושו.

 

 

עם סיום פעולתה של הועדה, הגיש המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) לנשיא המדינה דו"ח שכותרתו "סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות", ובו פירט את ההמלצות ליישום חזון הנשיא. עיקרי הדו"ח הוצגו באירוע פתיחת כנס הרצליה 2016, שהתקיים במשכן הנשיא בירושלים; במסגרתו התייחסו מומחים, אקדמאים וראשי מפלגות מרחבי הקשת הפוליטית לחזון הנשיא.

 • ישראליות משותפת


  אסופת מאמרים | עורך: אלכס מינץ | מאי 2017

 • נאום ארבעת השבטים


  נאום נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, בכנס הרצליה ה-15 | 7 יוני 2015

 • נשיא המדינה בכנס ה-16


  לצפייה בנאום הנשיא בכנס הרצליה ה-16 | 14.6.2016

 • פרופ' רייכמן בבית הנשיא


  נאומו של פרופ' אוריאל רייכמן בכנס הרצליה ה-16 ביום דיונים מיוחד בבית הנשיא | 14.6.2016

 • המלצות הועדה שהוצגו לנשיא


  מתוך כנס הרצליה ה-16 בבית נשיא המדינה | 14.6.20216

 • נאומו של פרופ' אלכס מינץ


  מכנס הרצליה 2016 | בנושא תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום? בית נשיא המדינה, ירושלים | 14.6.2016

 • דברי נשיא המדינה בכנס ה-15


  לקריאת נאומו המלא של נשיא המדינה, ראובן ריבלין, בכנס הרצליה ה-15

 • המתכון לישראליות משותפת


  ראיון שנערך עם פרופ' אלכס מינץ וד"ר חיים וייצמן לרגל הקמת היוזמה לישראליות המשותפת | 4.11.2016

 • אתר היוזמה לישראליות המשותפת


  למידע נוסף על היוזמה לישראליות המשותפת

 • תקווה ישראלית


  אתר תקווה ישראלית של בית נשיא המדינה

פרסומים בנושא: