היחידה הפועלת במסגרת המכון למדיניות ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה, הוקמה על מנת לדמות מצבים דינאמיים של קבלת החלטות באירועים בעלי חשיבות במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, בדגש על ההיבט האסטרטגי. בנוסף, שוקדת היחידה על חשיפת מקבלי ההחלטות לעזרים הטכנולוגיים והמודלים האקדמיים בתחום קבלת ההחלטות, המופקים במכון. היחידה הוקמה בשנת 2010 ע"י פרופ' אלכס מינץ, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בבינתחומי הרצליה.​

 • רוסיה והמזרח התיכון


  Kennan Institute at the Wilson Center Washington | 27.6.18

 • ישראל והמזרח התיכון 2025


  סימולציה מכנס הרצליה ה-18 | מאי 2018

 • הקונפליקט בין צפון קוריאה לארה"ב


  סימולציה בנושא סין כמעצמת-על: משמעויות אסטרטגיות לישראל | 26.12.17

 • ישראל בעימות רב חזיתי


  סימולציה שנערכה במסגרת כנס הרצליה ה-17 | יוני 2017

 • המזרח התיכון לאחר נפילת המדינה האסלאמית


  בעיראק וסוריה | סימולציה מכנס הרצליה ה-16 | יוני 2016

 • מלחמת לבנון שלישית?


  מניעה, הרתעה העורף והכרעה | יוני 2015

 • היום שאחרי הסכם עם איראן


  השלכות אזוריות וגלובליות | סימולציה מכנס הרצליה ה-14 | יוני 2014

 • הסכם ישראלי-פלסטיני


  היום שלפני | סימולציה | 28.8.2013

 • בידודה של ישראל: היום שאחרי


  אתגר הדה-לגיטימציה | סימולציה | 12 יוני 2012

 • מדינה פלסטינית - היום שאחרי


  סימולציה | 27 בינואר 2011

 • איראן: היום שאחרי


  סימולציה | 16 מאי 2010