סדרת כנסי הרצליה השנתיים, הבמה המרכזית בישראל לליבון סוגיות מדיניות ואסטרטגיה, מכנסת אישים רמי דרג מהארץ ומהעולם בתחומי הממשל, הביטחון, העסקים והאקדמיה לדיון בסוגיות הלאומיות, האזוריות והעולמיות שעל סדר היום.

 


הכנסים נערכים על-ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ניירות העבודה הנכתבים לקראת הכנס ולאחריו, סיכומי הדיונים הנערכים במסגרתו וההמלצות המועלות בו, מספקים למקבלי החלטות ולשיח הציבורי הערכות והמלצות מדיניות להתמודדות עם האתגרים הגאו-פוליטיים, הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל.

 


סדר היום של כנסי הרצליה מתמקד בזיהוי הזדמנויות וסיכונים לישראל במזרח התיכון ובמערכת הגלובלית. בנוסף, הכנסים דנים בסוגיות מרכזיות הנוגעות לחוסנה החברתי והכלכלי של ישראל כמרכיב מרכזי בביטחון הלאומי.

 


לצד דיוני המליאה, נערכים "זירות דיון" ודיוני "שולחן עגול" – דיונים מצומצמים (חלקם ללא סיקור תקשורתי) בהשתתפות אישי ממשל וציבור, מומחים ואנשי עסקים. דיונים אלה, המוגבלים למוזמנים בלבד, מספקים הזדמנות ייחודית לדיון מעמיק, לרישות ולפיתוח קשרים מקצועיים ולניהול שיח מקצועי בענייני מדיניות לאומית, אזורית ובינלאומית.​

© The Institute for Policy and Strategy