כנס הרצליה 2023

חזון ואסטרטגיה בעידן אי-ודאות

23-22 במאי, 2023


כנס הרצליה ה-20 חל בתקופה גורלית לעתיד מדינת ישראל התמקד בשני מכלולים הביטחון הלאומי והחוסן הלאומי ובזיקות הגומלין בינהם.

© The Institute for Policy and Strategy