כנס הרצליה השנתי השמיני על מאזן החוסן והביטחון הלאומי של ישראל נערך בינואר 2008 - בפתחה של שנת השישים לקום המדינה. לציון מועד זה, יום הדיונים הראשון ומעמד הפתיחה נערכו במשכן הכנסת בירושלים. בשיתוף מכון אדלסון ללימודים אסטרטגיים, מרכז שלם.