הגלובליזציה של המו"פ בישראל

שלמה הרשקוביץ | ינואר 2012

 


תמיכה במחקר ופיתוח בעת משבר כלכלי

אבי חסון | ינואר 2012

 


לשמור ולייצא - מאגרי הגז הטבעי ועצמאותו של משק האנרגיה הישראלי

עוזי לנדאו | ינואר 2012

 


מה לעשות עם עודפי הגז

יוסי הולנדר | ינואר 2012

 


תחרותיות המשק הישראלי בראי דוחות תחרותיות בינ"ל ודו"ח ועדת הריכוזיות וטרכטנברג

דרור שטרום | ינואר 2012

 


ריכוזיות ותחרותיות במשק: לקראת כללי שוק חדשים?

חיים שני | ינואר 2012

 


חה"כ מיכאל איתן, השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור

מצגת - כנס הרצליה השנים-עשר| ינואר 2012

 


בעקבות המחאה: מדיה חדשה, העצמה אזרחית עיצוב מדיניות

נעם למלשטרייך-לטר | ינואר 2012

 


תכנית מדינית לביסוס הביטחון והשלום בארץ ישראל

עדי מינץ | ינואר 2012

 


ניהול כלכלת ישראל: צדק חברתי לעומת כלכלת שוק

יובל שטייניץ, שר האוצר | ינואר 2012

 


Global Themes and Risks

Abby Joseph Cohen | January 2012

 


ישראל והכלכלה העולמית: הסערה הקרבה

סטנלי פישר | ינואר 2012

 


ישראל והכלכלה העולמית: הסערה הקרבה (?)

יוסי בכר | ינואר 2012

 


State Capitalism: Myth and Reality

Niall Ferguson | January 2012

 


The Euro-Zone Crisis and the Global Economy

Jacob A. Frenkel | January 2012

 


המרכיב החברתי של החוסן הלאומי

גבריאל בן-דור, איל לוין ודפנה קנטי | ינואר 2012

 


The Herzliya Indices - National Security Balance -
The Civilian Quantitative Dimension

Rafi Melnick | January 2012