כנס הרצליה ה-13 נערך ב14-11 במרץ, 2013, במלון דן אכדיה הרצליה

בנושא: לקראת סדר יום חדש