ישראל מצויה במוקד פעולתם של כוחות, של תהליכים ושל אירועים דינאמיים המעצבים מציאות אסטרטגית חדשה בקנה מידה היסטורי. השפעתם של מגמות אלה על ישראל, המצויה בעין הסערה, ניכרת, במיוחד בכל הקשור לסוגיות העומדות על סדר היום הלאומי ולתחומי המדיניות. הטלטלה האזורית והשלכותיה מעמידות בסימן שאלה את ההנחות בבסיס הביטחון הלאומי של ישראל, שנותרה ללא בעלי ברית קרובים או פריפריאליים במזרח התיכון. זאת, בשעה שסנקציות בינלאומיות חסרות תקדים טרם ריסנו את השאיפות האיראניות להגמוניה ולנשק גרעיני. ההתמודדות הישראלית עם איראן הביאה להתגייסות בינלאומית, אך חשפה פערים משמעותיים ומדאיגים בקרב מקבלי ההחלטות, בין מקבלי ההחלטות לבין מערכת הביטחון ואף בינם לבין הממשל האמריקני.
המשבר הכלכלי העולמי והשינויים במאזן הכוחות הבינלאומי והאזורי מחייבים חשיבה חדשה על מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל ועל יחסי החוץ שלה, ובעיקר על בניין הכוח הצבאי, על יצירת שותפויות אזוריות ובינלאומיות ועל שיקום הברית האסטרטגית עם ארה"ב. לא מן הנמנע שהגיעה העת לבחון חלופות ריאליות חדשות לתהליך המדיני עם הפלסטינים.

 

יתרה מזאת, המשבר הכלכלי העולמי מעמיד בספק את יכולתה של ישראל להשיג צמיחה ברת-קיימא ככלכלה מוטת-יצוא. "הידבקות" ישראלית בתחלואי הכלכלה הגלובלית תקשה על הקצאת המשאבים הדרושים לשימור הביטחון הלאומי, לצמצום הפערים המתרחבים בחברה ולהתמודדות עם שורה של אתגרים מבית, בהם שידוד מערכות החינוך ואכיפת החוק ושיפור הביטחון האישי. ישראל חייבת להעריך מחדש את יסודות האסטרטגיה המאקרו-כלכלית וליצור את התנאים המיטביים לקיום מנועי צמיחה והאצתם. ואולם, ללא שינוי יסודי הן בשיטת הממשל והן במערכת הרגולציה המעיקה על הפעילות המשקית, ספק אם ישראל תשכיל להתמודד עם האתגרים.

 

מאז החלו התמורות במערכת הגלובלית והמזרח-תיכונית נמנעו מקבלי ההחלטות מלעצב אסטרטגיה-רבתי להתמודדות עם מכלול אתגרי המדיניות. זו אינה תופעה ייחודית לישראל והיא מובנת לנוכח השינויים הבו-זמניים בסדרי בראשית. ואולם, במציאות הרב-משברית, ישראל אינה יכולה עוד להסתפק בכיבוי שריפות. דווקא אל נוכח המורכבות, ישראל זקוקה לחשיבה אסטרטגית שתאתר גם סיכויים והזדמנויות אל מול סיכונים ואיומים. חשיבה אסטרטגית זו תהיה בבסיס סדר היום של כנס הרצליה 2013 ושל עבודת צוותי החשיבה וההיגוי שיכינו מסמכי הערכה ואסטרטגיה במכלול הנושאים העומדים על סדר היום הישראלי והאזורי.