תפיסת הביטחון ותקציב הביטחון

אלכס מינץ | יוני 2015

 

 

סימולציה - מלחמת לבנון השלישית ?

עיקרי הממצאים והתובנות | שאול שי | יוני 2015

 

 

Israel 2015: Munich 1938 or Helsinki 1975

Stephen D Krasner | June 2015

 

 

The IPS Saudi Arabia Survey Results

Alex Mintz & Eli Mograbi | June 2015

 

 

רובוטיקה

משה שהם | יוני 2015

 

 

רבוטיקה כמנוע צמיחה למשק ולחברה בישראל

אמיר זיו-אב | יוני 2015

 

 

Robotics for a better Society

Chaim Ruso | June 2015

 

 

The Herzliya Indices

National Security Balance - The Civilian Quantitative Dimension | Rafi Melnick | June 2015

 

 

המרכיב החברתי של החוסן הלאומי אחרי הבחירות ולנוכח אתגרי חוץ וביטחון

גבריאל בן-דור ואיל לוין | יוני 2015

 

 

שסעים ואי שוויון בחברה הישראלית

ממצאי סקר דעת קהל | מינה צמח | יוני 2015

 

 

גידול הפריון הכולל בישראל

רפי מלניק | יוני 2015

 

 

פריון נמוך ועוני גבוה: מה עושים?

צבי אקשטיין | יוני 2015

 

 

המוסד לביטוח לאומי

שלמה מור-יוסף | יוני 2015

 

 

על חלל וחינוך

מאיר אריאל | יוני 2015

 

 

GE Industrial Internet

Oded Meirav | June 2015

 

 

The Internet of REALLY IMPORTANT Things

Harel Kodesh | June 2015

 

 

Nano/Micro Satellites

The Need for Launchers | David Bergman | June 2015

 

 

EDF EN Israel from the sky

Alain Vaniche | June 2015

 

 

Scale-up the Start-up Nation

Yitzhak Peterburg | June 2015

 

 

A Fresh Start on Israel's Relations with the US and Europe: What would it take?

Gil Troy, June 2015

 

 

Contemporary Relation between India and Israel in Historical Perspective

Manas Chatterji | June 2015

 

 

Geopolitics and Energy

Amos Hochstein | June 2015

 

 

The Middle East after an Iran deal

Meir Javedanfar | June 2015

 

 

World Energy Markets The Natural Gas Revolution

Yossie Hollander | June 2015