ביום שלישי, ח' סיון תשע"ו, 14 יוני 2016 מושבי ודיוני הכנס בנושא: תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום? נערכו בבית נשיא המדינה, ירושלים. בפתיחת הכנס הוצגו לנשיא המדינה המלצות המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) וועדת ההיגוי הארצית ל"סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות".

בימים רביעי-חמישי, ט'-י' סיון תשע"ו, 15-16 יוני 2016, מושבי המליאה ודיוני ה"שולחן העגול" נערכו בקמפוס אוניברסיטת רייכמן. ועסק במכלול האתגרים הפנימיים והחיצוניים המהווים איום על הביטחון והחוסן הלאומי של ישראל. 

גלריית תמונות ממושבי ודיוני הכנס בנושא:
תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום? שנערכו בבית נשיא המדינה

גלריית תמונות של מושבי המליאה והדיונים
שנערכו בקמפוס אוניברסיטת רייכמן

© The Institute for Policy and Strategy