ממצאי סקר בנושא סדר ישראלי חדש וישראליות משותפת

אלכס מינץ וחן אלישע | יוני 2016

 

 

סקר העולם הערבי בנוגע לבחירות בארה"ב והסדר אזורי

אלכס מינץ ואלי מוגרבי | יוני 2016

 

 

Arab World Survey

Alex Mintz & Eli Mograbi | June 2016

 

 

Perspectives on the Future and Its Current Implications

Yoram (Jerry) Wind | June 2016

 

 

סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות-המלצות עיקריות

אלכס מינץ, חיים וייצמן, טומי שטיינר, אורי סלונים וחן אלישע | בברכת ועדת היגוי ארצית | ירושלים, משכן הנשיא | יוני 2016

 

 

אסטרטגיית צה"ל ותפיסת הביטחון

אלכס מינץ ושאול שי | יוני 2016

 

 

Nation Branding Israel

David J. Reibstein | June 2016

 

 

The Herzliya Indices

National Security Balance | The Civilian Quantitative Dimension | Rafi Melnick | June 2016

 

 

המלצות ועדת שטרום

פרספקטיבה אלטרנטיבית | עודד שריג | יוני 2016

 

 

אמנות, טרור ופוליטיקה: המקרה הישראלי

דנה אריאלי | יוני 2016

 

 

The Power of Art: A New Dimension of National Strength

Yoram (Jerry) Wind | June 2016

 

 

כוחה הפוליטי של אמנות

נעם למלשטריך-לטר | יוני 2016

 

 

SkyTran - Smart transportation for smart people

Jerry Sanders | June 2016

 

 

The Mobility Revolution in a "conservative" rail - transportation

Yossi Daskal | June 2016

 

 

The Future of Med-tech - Israel's Digital Healthcare Revolution

Moshe Bar Simantov | June 2016