התשקוט הארץ? ישראל בין יציבות, שינוי לעימות​

כנס הרצליה ה-18 התקיים בצלה של מתיחות גוברת בין ישראל לאיראן. הכנס נערך בסימן "התשקוט הארץ? בין יציבות, שינוי ועימות" והבהשתתפות גורמים בכירים מהארץ ומהעולם בתחומי הממשל, הביטחון, העסקים והאקדמיה.

בשנת השבעים להקמתה, ישראל נהנית ממציאות ביטחונית, מדינית וכלכלית נוחה, אולם ניתן לראות בבירור חשרת עננים כבדים באופק. כנס הרצליה ה-18 ,שנערך בחודש מאי 2018 ,עמד בסימן מגמת החרפה באיומים על הביטחון הלאומי מחוץ ובסיכונים לחוסן הלאומי מבית.