באיזה מצב נכנסה מערכת הבריאות של ישראל למשבר הקורונה? המבחן הקשה בתולדותיה

מושב בנושא מערכת הבריאות

תובנות עיקריות | כנס הרצליה, יולי 2019

בשיתוף עם מכון אסותא לחקר שירותי בריאות, אסותא מרכזים רפואיים

מושב בנושא מערכת הבריאות -כנס הרצליה ה19

רמת הרפואה בישראל גבוהה מאוד אך מערכת הבריאות נמצאת במצוקה. ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם במספר מדדי בריאות, אך למערכת הבריאות קשיים רבים כמו מחסור בתקנים, תורים ארוכים ושיעור מיטות אשפוז מהנמוכים במדינות ה-OECD. תפוסת המיטות הממוצעת בבתי החולים בישראל עומדת על 94% ובזמני שיא ניתן לצפות בתפוסה של למעלה מ-200% במחלקות הפנימיות.

 

על פי פרסומי משרד הבריאות ודו"ח מבקר המדינה, למעלה מ-4,000 בני אדם נפטרים בישראל בשנה כתוצאה מזיהומים נרכשים, הנגרמים בין היתר בשל הצפיפות. היקף כח האדם הרפואי והסיעודי בישראל נמצא בתחתית מדינות ה-OECD. שיעור הרופאים לאלף נפש עומד על 3.1 מול 3.4 במדינות הארגון ושיעור האחיות עומד על 5 אחיות לאלף נפש מול ממוצע של 9.2 במדינות ה-OECD. ממצאים אלה מהווים אינדיקציה נוספת לסדר עדיפויות לא נכון של המדינה.

 

נכון להיום, אין למדינת ישראל תכנית לאומית מובנית ומתוקצבת, בראיה ארוכת טווח ובהתאם לצרכים המתפתחים של האוכלוסייה, לבניית בתי חולים חדשים (למעט מכרז להקמת בית חולים בדרום). בנוסף, מערכת הבריאות מאופיינת בקצב מהיר מאד של כניסת טכנולוגיות חדשות המייקרות את ההוצאה לבריאות. בשל השקעה בלתי מספקת של המדינה בבריאות מתקבלת תמונת מצב מדאיגה מאד בנוגע למצבה העתידי של מערכת הבריאות בישראל ועל פי הערכות גורמים שונים, במשרד הבריאות ומחוצה לו, מערכת הבריאות עלולה לקרוס בתוך כעשור.

 

במצב הנתון, קיים פער בלתי מתקבל על הדעת של רמת הרפואה בין המרכז לפריפריה בכל הקשור לתוצאי בריאות. כך לדוגמא, תוחלת החיים של תושבי באר שבע קטנה בכארבע שנים בממוצע בהשוואה לתושבי המרכז, ותוחלת החיים של תושבי אשדוד קטנה בשנתיים בהשוואה לחלק מערי המרכז.

 

המלצות

 

בתחום הבריאות, על מנת לפתור את מצוקת מערכת האשפוז יש ליישם תכנית אסטרטגית, שתכלול הוספת משאבים לטובת בניית בתי חולים נוספים, הוספת מיטות המשכיות, הגדלת הכשרת כוח האדם, ושמירה על ערכים כמו מקצוענות, חמלה וכבוד האדם. פתרונות נוספים כוללים את שיפור סטנדרט האשפוז על ידי אשפוז מקסימלי של שני חולים בחדר ותוספת של 500 מיטות בשנה. בנוסף, יש לפעול לקידום הקמת רשות אשפוז ממלכתית ועצמאית וקידום אשפוז ביתי.