המכון לחירות ואחריות

חממת מחקר לפוליטיקה ישראליתהמכון מהווה במה אקדמית משמעותית לחקר מגמות ותהליכים בפוליטיקה הישראלית, ופועל לחיזוק הערכים, המוסדות, והתהליכים הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת העצמאות ובדגש על כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק. יעדי המכון מושגים באמצעות קידום המחקר וההוראה ברוח המצוינות האקדמית של אוניברסיטת רייכמן, וכן בהשפעה על סדר היום הפוליטי ועל השיח הציבורי בישראל

מה קורה במכון לחירות ואחריות

סקר המכון לחירות ואחריות: הציבור לא תומך בהשתקת עמותות שמקבלות מימון זר | פרופ' אסיף אפרת וד"ר עומר יעיר, מאי 2023

לאור המשבר גוברות הקריאות לכינון חוקה לישראל | המכון לחירות ואחריות, מרץ 2023

המכון לחירות ואחריות

להצטרפות לרשימת התפוצה של המכון לחירות ואחריות