המכון לחירות ואחריות

חממת מחקר לפוליטיקה ישראליתהמכון מהווה במה אקדמית משמעותית לחקר מגמות ותהליכים בפוליטיקה הישראלית, ופועל לחיזוק הערכים, המוסדות, והתהליכים הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת העצמאות ובדגש על כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק. יעדי המכון מושגים באמצעות קידום המחקר וההוראה ברוח המצוינות האקדמית של אוניברסיטת רייכמן, וכן בהשפעה על סדר היום הפוליטי ועל השיח הציבורי בישראל

מה קורה במכון לחירות ואחריות

Before-Levin

קורונה, דמוקרטיה ופגיעה בזכויות אדם | ד"ר וולף, עמיתת מחקר, ד"ר דגן וד"ר שורק ירקוני, ינואר 2023

המכון לחירות ואחריות
israeli-police

הציבור הישראלי והפגנות – יחס המשטרה והחשש לצאת להפגין | המכון לחירות ואחריות, ינואר 2023

המכון לחירות ואחריות

להצטרפות לרשימת התפוצה של המכון לחירות ואחריות