כנס כ"ט בנובמבר 2022
ישראל - מדינה בוחרת, אתגרים וחוסן ודמוקרטי

 

הכנס יעסוק באתגרים בפניהם ניצבת הדמוקרטיה הישראלית ובמידת החוסן של החברה הישראלית.

מושבים