אירועי המכון לחירות ואחריות

המכון לחירות ואחריות מקיים כנסים בסוגיות הנוגעות לדמוקרטיה הישראלית ולאתגרים המרכזיים המלווים את מערכות השלטון של מדינת ישראל. כנסים אלו מפגישים אנשי עשייה ציבורית וחברתית וחוקרים מובילים מתחומי החברה בישראל ובעולם לדיון פתוח ומעמיק בסוגיות ואתגרים אלו מתוך מחויבות לשמירה על חוסנה החברתי והפוליטי של הדמוקרטיה הישראלית.

בכנסים אלו מציג המכון ממצאים מסקרי עומק כמו גם נתונים משווים על מצב הדמוקרטיה הישראלית ביחס למדינות אחרות. לקראת כל כנס ולאחר סיומו מפיץ המכון נתונים וניירות עמדה אשר משמשים בסיס לשיח ציבורי ומספקים תמונת מצב והמלצות למקבלי ההחלטות.

 

בנוסף, המכון מקיים מפגשי "שולחן עגול" וסדנאות עבודה בהם מתקיים דיון מקיף ועמוק בנושאים שעל סדר היום.

 

הכנס השנתי של המכון נערך מידי שנה בתאריך הסמלי - כ"ט בנובמבר בו הונחו, לראשונה, אבני היסוד למחויבות המדינה שבדרך להיות דמוקרטיה חוקתית המחויבת לשמירה על זכויות האדם, כמו גם מחויבותה הבינלאומית להיות כזו בחבר העמים.

 • בין שלטון ריכוזי לממשלה קולקטיבית


  15/6/2023 | בחינה מחודשת של עבודת מליאת הממשלה ומשרד ראש הממשלה

 • יום הדמוקרטיה 2023: ממשלה חדשה – ישראל חדשה?


  5/1/2023 | כנס המאורגן על ידי המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בשיתוף אגודת הסטודנטים, אשר עוסק בדמוקרטיה ובמשילות.

 • כנס כ"ט בנובמבר 2022 ישראל - מדינה בוחרת, אתגרים וחוסן דמוקרטי


  29/11/2022 | הכנס עסק באתגרים בפניהם ניצבת הדמוקרטיה הישראלית ובמידת החוסן של החברה הישראלית.

 • קיטוב פוליטי בישראל


  12/6/2022 | הכנס עסק בהיקף הקיטוב הפוליטי בישראל, בהשלכותיו הפוליטיות והחברתיות ובדרכים להפחתת הקיטוב

 • יום הדמוקרטיה 2022: זמן לעצב את המחר


  24/3/2022 | כנס המאורגן על ידי המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בשיתוף אגודת הסטודנטים, אשר עוסק בדמוקרטיה ובמשילות.

 • בין מחאה לאלימות פוליטית


  13/3/2022 | הכנס עסק בגבול שבין מחאה לאלימות פוליטית ובכלים הלגיטימיים העומדים לרשות המדינה.

 • כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית


  4/1/2022 | הכנס עסק באתגרי מערכות השלטון על רקע הקושי בהסדרת כללי המשחק הדמוקרטיים.

 • דמוקרטיה ישראלית, תמונת מצב


  29/11/2021 | כנס כ"ט בנובמבר 2021.

 • מה השינוי בממשלת השינוי


  30/6/2021 | מפגש בנושא הממשלה החדשה בהשתתפות חוקרים וחברי כנסת.