התמחות במכון לחירות ואחריות

המכון לחירות ואחריות מציע הזדמנות ייחודית לקחת חלק בפעילויות המכון כשבמרכזן, התמחויות מחקריות.

ההתמחות מוצעת לסטודנטים/ות בתואר הראשון (שנים ב', ג') ובתואר השני בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה.

 

המכון רואה במתמחים/ות שותפים/ות בכלל פעילויות המכון - כל המתמחים/ות ייקחו חלק בפרויקט מחקרי במכון, יהיו אחראים/ות על נושא, ילמדו ויחקרו אותו ויכתבו דוחות מחקריים על הממצאים. כמו כן, יסייעו בכתיבת מאמרי דעה ותקצירים של מחקרי המכון וייקחו חלק באירועי המכון ובקידום פעילותו. במהלך ההתמחות הסטודנטים/ות יקחו חלק פעיל במפגשים דו-שבועיים של צוותי המחקר של המכון.

 

צוות המתמחים/ות יזכו לקחת חלק בהכשרה מקצועית אשר תקנה להם כלים מחקריים מגוונים (בין היתר שימושי אקסל, כתיבת דוחות, הצגה וניתוח של נתונים).

 

שימו לב: ההתמחות מחייבת נוכחות מלאה בהכשרה, במפגשי הצוותים ובפעילויות המכון.

 

משך ההתמחות הוא שני סמסטרים עוקבים סמס' א' + סמס' ב'. תלמידי התואר השני יוכלו להתחיל את ההתמחות גם בסמס' ב' למשך 2 סמסטרים עוקבים. ההתמחות מקנה 2 נקודות זכות.

היקף ההתמחות יהיה כ -4 שעות שבועיות או הקף שעות מקביל אחר בתיאום עם רכז המתמחים.

בתום ההתמחות, כל סטודנט/ית יכתוב תוצר אקדמי המבוסס על התמחותו/ה. תוצרים מצטיינים יפורסמו על ידי המכון באתר המכון ויוצגו בכנסים של המכון.

 

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים עדכניים כולל מסלול הלימודים ובנוסף, הצהרה אישית קצרה (פסקה) המנמקת את הסיבה לבקשת ההתמחות במכון.

 

את בקשת המועמדות יש לשלוח למייל: libres@idc.ac.il, עד תום השבוע הראשון של תחילת כל סמסטר (א' או ב'). במידת הצורך, יתקיים בנוסף ראיון עם צוות המכון.

 

קול קורא להתמחות במכון לחירות ואחריות >>