מדד אמון הציבור

המכון לחירות ואחריות רואה חשיבות רבה ביצירת מדדים להערכת תפקודה של הדמוקרטיה הישראלית ומידת אמון הציבור בה. לשם כך, המכון עורך סקרים עיתיים בקרב מדגמים מייצגים של החברה הישראלית על כל גווניה, סקרים בהם נשאל הציבור על מידת האמון במוסדות המדינה השונים ושאלות שונות לגבי מידת שביעות רצון הציבור מתפקוד הממשלה וחבריה. המכון החל במדידת רמות אמון הציבור בחודש אפריל 2022 והן נמדדות מאז מדי חודש. רמות האמון מוצגות במספר מדדים המתעדכנים מידי חודש.