פרסומי המכון לחירות ואחריות

המכון מבצע מחקרים שונים הנוגעים לדמוקרטיה הישראלית לצורך הבנה של תהליכים ומגמות בחברה הישראלית. בכלל זה, המכון מתבסס על מחקר קיים ולוקח חלק באיסוף נתונים אמפיריים מגוונים. מחקרי המכון משמשים לפרסומים אקדמיים בכתבי עת והוצאות מובילות ולניירות עמדה אשר מנגישים את המחקר לציבור, לחוקרים, למובילי דעה ולמקבלי החלטות מתוך מחויבות לקחת חלק בסדר היום הפוליטי ולטייב את השיח הציבורי בישראל.

פרסומי המכון

פרסומים נוספים