מחקר במכון

המחקר במכון מתמקד בהערכת מצב הדמוקרטיה הישראלית באמצעות בחינה של ערכים דמוקרטים וליברלים והתנהגות פוליטית של הציבור בישראל ונבחריו והערכת תפקוד המוסדות הפוליטיים.

קיטוב פוליטי

אמון פוליטי ושביעות רצון

עמדות והענות פוליטית

התנהגות והשתתפות פוליטית

ערכים ליברליים ודמוקרטיים

מוסדות פוליטיים