מחקר במכון

המחקר במכון מתמקד בהערכת מצב הדמוקרטיה הישראלית באמצעות בחינה של ערכים דמוקרטים וליברלים והתנהגות פוליטית של הציבור בישראל ונבחריו והערכת תפקוד המוסדות הפוליטיים.