מטרת הפורום הפיננסי של מכון G City לחקר נדל"ן הינה לייצר שיח מקצועי בנושאים פיננסיים הנמצאים על סדר היום של עולם הנדל"ן, לקיים דיאלוג בין קבוצה נבחרת של מומחים ולקדם חשיבה משותפת ושיתוף בידע. בין חברי הפורום: מומחים מובילים מהאקדמיה ומהפרקטיקה בתחומי המימון, החשבונאות והמשפט, אנליסטים, מנהלי כספים, בנקאים, מנהלי השקעות ומנהלים בכירים מהסקטור הפרטי והציבורי העוסקים בפן הפיננסי של עולם הנדל"ן.

מפגשי הפורום:

 • מגמות בהשקעות נדל"ן מניב בעולם


  מכון G City לחקר נדל"ן ערך מפגש פורום פיננסי בנושא: מגמות בהשקעות נדל"ן מניב בעולם.

 • הנפקת אג"ח על ידי חברות ייזום נדל"ן למגורים


  מכון G City לחקר נדל"ן וגיזה זינגר אבן ערכו מפגש פורום פיננסי בנושא: הנפקת אג"ח על ידי חברות ייזום נדל"ן למגורים.

 • דיור להשכרה לטווח ארוך


  מכון G City לחקר נדל"ן ערך מפגש פורום פיננסי מקוון בנושא: דיור להשכרה לטווח ארוך.

 • תמחור חברות ייזום נדל"ן למגורים


  מכון G City לחקר נדל"ן ודלוייט ערכו מפגש פורום פיננסי בנושא: תמחור חברות ייזום נדל"ן למגורים.

 • הנפקת קרנות השקעה לציבור במודל חדש


  מכון G City לחקר נדל"ן והרצוג פוקס נאמן ערכו מפגש פורום פיננסי בנושא הנפקת קרנות השקעה לציבור במודל חדש.

 • הבנקים ושוק המשכנתאות 2018


  מכון G City לחקר נדל"ן ופורום שוק ההון ערכו מפגש בנושא: לאן לוקחים הבנקים את שוק המשכנתאות ב-2018?

 • מגמות בהשקעות נדל"ן מניב בעולם


  מכון G City לחקר נדל"ן ערך מפגש פורום פיננסי בנושא: מגמות בהשקעות נדל"ן מניב בעולם

 • שוקי ההון והנדל"ן לנוכח השינויים בבורסה לני"ע


  מכון G City לחקר נדל"ן ופורום שוק ההון ערכו מפגש בנושא: שוקי ההון והנדל"ן לנוכח השינויים בבורסה לני"ע

 • הרפורמה באשראי החוץ מוסדי


  מכון G City לחקר נדל"ן ופורום שוק ההון במרכז הבינתחומי הרצליה ערכו מפגש בנושא: הרפורמה באשראי החוץ מוסדי והשפעותיה על ענפי הנדל"ן והפיננסים

 • כניסת הגופים המוסדיים למימון משכנתאות


  מכון G City לחקר נדל"ן ערך מפגש בנושא: כניסת הגופים המוסדיים למימון משכנתאות על רקע התייקרות הריביות