מדד מכון G City למחירי דירות

מדד מכון G City למחירי דירות מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר. המדד אשר מפורסם אחת לרבעון, מחושב אחת לחודש ברמה ארצית ובנוסף, מציג את השינויים שחלו במחירי הדירות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל. טכניקת המדידה של המדד ויכולת הצגת הנתונים באזורים גאוגרפיים שונים בישראל, מקנות למדד את ייחודו.