המרכז לחקר הפסיכולוגיה של קבלת החלטות | Dice

החלטות שאנו מקבלים מדי יום תפקיד מכריע בחיינו האישיים והמקצועיים. במידה רבה, ההישגים שלנו נקבעים על פי איכות ההחלטות האסטרטגיות שאנו עושים. עולם השיפוט וקבלת ההחלטות מפיק תועלת ומיישם תובנות פסיכולוגיות בתחומים שונים כגון התנהגות כלכלית, שיווק, מדיניות ציבורית, משפט ורפואה.


החזון של מרכז Dice לחקר ויישום הפסיכולוגיה של קבלת החלטות הוא לפתח מודלים פסיכולוגיים בקבלת החלטות, להרחיב את הזמינות של תובנות מחקריות ולהעביר את הידע לאנשי אקדמיה, ארגונים והציבור הרחב. כמו כן, אנו במרכז Dice שואפים לחקור, לבדוק ולפתח התערבויות והינדים (Nudges) שיובילו אנשים לקבל החלטות שיטיבו עימם.