תיאור מחקרים

היחידה המחקרית שואפת להבנת השפעת הסביבה הטיפולית המוקדמת על עיצוב ההתפתחות הרגשית והמוחית של התינוק. צוות היחידה עוסק בפיתוח כלים לאיתור מוקדם של נשים שנמצאות בסיכון להתפתחות פסיכופתולוגיה לאחר לידה וזיהוי של גורמים ממתני-סיכון, עליהם ניתן להצביע כיעדים בהתערבויות קליניות.

 • מחקר ביופידבק ויזואלי


  במהלך לידה רגילה

 • בחינת הייצוגים המנטאליים


  המנטאליים של הקשר הורה-תינוק אצל תינוקות בשלבים הטרום-ורבאליים

 • התפתחות מוח התינוק


  בחינת האופן שבו הקשר הורה-תינוק מעצב את התפתחות המוח של התינוק לקידום יכולות והתפתחות של יכולת אמפתית

 • פוסט טראומה לאחר לידה


  זיהוי, מניעה, ומיתון הסיכון לפגיעה ביולדת ובילוד

 • ROCD לאחר לידה


  האם היא קיימת וכיצד היא משפיעה על התפתחות הקשר הורה-תינוק?

 • חקר מעקב


  תוצאות טיפול הורה-תינוק