מעבדת LGBTQ+ Psychology שבבית הספר לפסיכולוגיה על שם ברוך איבצ'ר שבאוניברסיטת רייכמן מובילה מחקרים מגוונים המתמקדים בתהליכי התמודדות והסתגלות של האוכלוסייה הגאה לאורך טווח החיים, מגילאי הבגרות הצעירה ועד גילאי הזקנה.

מטרת המעבדה לקדם את המחקר הפסיכולוגי על האוכלוסייה הגאה, בפרט לאור השינויים החברתיים והמשפטיים המאפשרים יותר לגיטימציה ונראות לאוכלוסייה זו. המעבדה מבקשת לזהות מאפיינים ייחודיים לאוכלוסייה הגאה (סביב היבטים של קבלה וחשיפה עצמית, זוגיות גאה, הורות גאה והזדקנות גאה) ולגזור היבטים יישומיים המותאמים לצרכי הקהילה.

כחלק ממחקרים אלה ממופים תרחישי עולם עויין הייחודיים למיעוטים מיניים והשלכותיהם על בריאותם הנפשית, תוך מיקוד במשתנים המסמנים חוסן להתמודדות פסיכולוגית.

דגש מיוחד ניתן למחקרים הנוגעים בסוגיות של משפחות גאות. כחלק ממחקרים אלה משתפת המעבדה פעולה עם חוקרים מהעולם (אנגליה, פורטוגל, הולנד, איטליה, בלגיה ועוד), בכדי לבחון היבטים בין תרבותיים שונים, לרבות היבטים הקשורים ברצונות להפוך להיות הורים בקרב אוכלוסייה להטב"קית, השוואות ברווחה פסיכולוגית בקרב משפחות גאות בין מדינות אלו, תהליכי סוציאליזציה להתמודדות עם הומופוביה ושימוש בטכנולוגיות פריון.

ניתן ליצור קשר עם המעבדה בכתובת המייל: geva.shenkman@idc.ac.il