בתי הספר

אוניברסיטת רייכמן שואפת להקנות לבוגריו השכלה מעמיקה, וגם רחבה, במגוון תחומים, ולהנחיל את הבינתחומיות, החיונית להצלחה בסביבה העסקית הבינלאומית של המאה העשרים ואחת.