אבחון ארגוני

אבחון ארגוני הינו תהליך שיטתי בו לומדים את הארגון על היבטיו השונים. האבחון הארגוני משקף תמונת מצב נוכחית של הארגון והיבטים בהם ניתן, באם יש צורך, לחולל שינויים ושיפורים על מנת להוביל את הארגון לרמת תפקוד מיטבית. אבחון ארגוני מהווה הזדמנות למידה למנהלי הארגון ולעובדיו, באופנים ובהיבטים שאינם בהכרח בשגרת יומו של הארגון. מדובר בתהליך המאפשר להתבונן בדרך קצת אחרת, לגבש תובנות חדשות ולאשש מציאות קיימת. אבחון ארגוני הוא תהליך מומלץ לכל מנהל וארגון, החפצים להעמיק את הבנתם והכרתם עם המתרחש בארגון, גם כאשר הארגון מתנהל ללא דופי.

​כיצד מתבצע האבחון הארגוני?


תהליך האבחון נמשך כ-3 חודשים ומותאם לצרכיו של הארגון, תוך הגדרת מטרת ושיטת האבחון יחד עם מנהלי הארגון. האבחון יכול להתבצע בארגון כולו /או באחת מיחידותיו ולהתמקד באותם היבטים בהם יש למנהלי הארגון עניין. מסגרת העבודה בתהליך האבחון נקבעת במשותף בין צוות האבחון לבין ההנהלה. האבחון עשוי לכלול ראיונות אישיים עם הנהלת הארגון ועובדיו, קבוצות מיקוד, תצפיות והעברת סקר. כל זאת, כאמור, אך ורק בתיאום ועל פי הסכמת מנהלי הארגון. האבחון אינו כרוך בעלות כספית מצד הארגון.


מה נדרש מהארגון?


האבחון מתקיים בין החודשים פברואר-מאי. בתקופה זו נדרש הארגון להעמיד איש או אשת קשר לתיאום לוח הזמנים עם צוות האבחון ולאפשר את ביצוע פעולות האבחון עליהן הוסכם מראש. לרוב, התהליך בנוי משני מפגשים של צוות האבחון עם המנהל, שלאחריהם ידווח המנהל על התהליך ליתר הגורמים הרלוונטיים בארגון, ולאחר מכן יחל שלב איסוף הנתונים, ביצוע אינטגרציה וכתיבת דוח. סופו של התהליך הוא במפגש משוב עם מנהל הארגון. מניסיוננו, פעילות האבחון אינה מפריעה לפעילות השוטפת של הארגון. זמינות המנהל או המנהלת נדרשת בעיקר בתחילת התהליך לשם קביעת מטרותיו, ובסיומו לשם קבלת משוב והפקת תובנות.


מי מבצע את האבחון?


האבחון הארגוני מתבצע על ידי צוות של שלושה סטודנטים לתואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים, במהלך הסמסטר האחרון ללימודיהם. בשלב זה, הסטודנטים כבר רכשו את עיקר המיומנויות והידע הנדרשים לצורך ביצוע האבחון. תהליך האבחון מלווה בהדרכה ובהכוונה צמודה (Supervision) על ידי מנחים שהינם יועצים ארגוניים מן המובילים בארץ.


מה מקבל הארגון בסיום התהליך?


האבחון הארגוני יציג לך ולארגונך "צילום" של תמונת המצב בארגון, יסייע לך לגבש תובנות ויספק הבנה מעמיקה לגבי תהליכים הארגוניים ככלל כמו גם לגבי סוגיות המעסיקות את ארגונך בפרט. בנוסף, מספק האבחון הארגוני גם המלצות לכיווני פעולה.


מה קורה עם המידע שנאסף?


תהליך האבחון מבוצע במקצועיות ותוך הבטחת חסיון מוחלט ושמירה על כללי האתיקה המקצועית. דו"ח האבחון יוצג אך ורק למנהל או למי שהוסמך לכך על ידו.


יש לי עניין בפרטים נוספים, מה עלי לעשות?


אם יש לך עניין לבחון את האפשרות של ביצוע תהליך אבחון ארגוני עבור הארגון שלך, ניתן ליצור קשר החל מחודש נובמבר, עם ד"ר דנה פרג, ראש תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים.

כל ארגון, מכל סוג וגודל, המעוניין כי יתבצע תהליך אבחון במסגרתו, מוזמן לפנות. כל פניה תטופל בדיסקרטיות.

האבחונים מתבצעים בין חודשים פברואר ליוני.

 

צרו קשר

ד"ר דנה פרג

ראשת תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים

רוצה לשמוע עוד על אבחון ארגוני עבור הארגון שלך?