תהליך כתיבת התזה

בעמוד זה מרוכזים עבורכם מסמכים וטפסים הדרושים לכתיבת תזה, כגון: רשימת מנחי התזה בתכנית, משימות ולוחות זמנים בתהליך, הנחיות לכתיבה, תשובות לשאלות נפוצות ועוד.