העשרה חוץ אקדמית המסלול למצטיינים

כדי להעשיר את התלמידים נקיים מפגשים עם מנכ״לי חברות מובילות בישראל, עם בוגרי בית הספר שהצליחו בקריירה העסקית והציבורית ונבקר בחברות. המפגשים האינטימיים עם המנכלים יאפשרו לתלמידים לראות כיצד מנהל עסקים נראה בפרספקטיבה של זמן, ניסיון ועמדה בכירה במשק הישראלי. המפגשים עם הבוגרים יפגישו את הסטודנטים עם עסקים צעירים שמשנים את הסביבה העסקית ויאפשרו להם לראות את מסלול הקריירה הפתוח בפניהם. הביקורים בחברות ייתנו לסטודנטים תחושה של ״העסק מבפנים״.

  • ביקור בחברות


    סביבת העבודה הנה מסגרת משמעותית בעלת השפעה על אופן העבודה, היחסים בין העובדים, ממד הקהילה ואפקטיביות החברה.

  • הרצאות מנכ"לים


    זווית הראיה של מנכ"לים בכירים במשק הישראלי היא ייחודית. זה מאפשר להם להניע תהליכים, לשנות כיווני פעולה, לייצר חדשנות ולהוביל אנשים.

  • מפגשים עם בוגרי המסלול


    מדי שנה מגיעים בוגרים לספר על העסקים ועל ההתפתחות המקצועית שלהם. בשיחות נחשפים הסטודנטים למייזמים מרתקים וכן למסלולי קריירה הפתוחים בפניהם.