שנת השלמה לבחינות מועצת רואי החשבון(*)

במסגרת תוכנית החשבונאות, מתקיימת שנת השלמה להסמכה לראיית חשבון לקראת הבחינות הסופיות של מועצת רואי חשבון. שנת ההשלמה מיועדת לבוגרי תואר ראשון בחשבונאות, במנהל עסקים-חשבונאות, בכלכלה חשבונאות או משפטים מנהל עסקים וחשבונאות, בהישגים גבוהים, הלומדים לבחינות הסופיות של מועצת רו"ח.

שנת ההשלמה מותאמת לדרישות מועצת רואי החשבון, וכוללת היערכות לבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית ובנושא ביקורת חשבונות. לימודי שנת ההשלמה באוניברסיטת רייכמן, לקראת הבחינות הסופיות של מועצת רואי חשבון במושב קיץ 2023, ייפתחו בתאריך 21.08.2022.

 

ימי הלימוד בשנת ההשלמה יהיו ימי ראשון (יום מלא), ימי שלישי (אחה"צ) וימי שישי - בכפוף לשינויים והשלמות.


בטרם תחילת שנת הלימודים יתכן ויתקיימו מספר ימי הכנה מרוכזים. מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.

שכר הלימוד לשנת ההשלמה הינו 23,500 ש"ח.

 

בוגרי התוכנית בחשבונאות AccounTech באוניברסיטת רייכמן הם במקום הראשון בארץ בשיעור המעבר בבחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון (משרד המשפטים) בנושא "חשבונאות פיננסית מתקדמת" (יולי 2021). להלן נתונים על שיעור המעבר של בוגרי אוניברסיטת רייכמן ביחס למוסדות לימוד אחרים בבחינת המועצה בפיננסית - יולי 2021:

 

 

1 אוניברסיטת רייכמן 88%
2 האוניברסיטה העברית 86%
3 אוניברסיטת תל אביב 81%
4 אוניברסיטת בן גוריון 80%

 

 

כמו כן, גם בבחינה בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות" (יולי 2021) זכו בוגרי התוכנית בחשבונאות AccounTech באוניברסיטת רייכמן במקום הראשון בארץ עם שיעור מעבר של 96%.

 


לפרטים נוספים אודות התואר השני בכלכלה פיננסית >>

לפרטים נוספים לרישום לשנת ההשלמה ניתן לפנות בטלפון 09-9527675 או במייל gili.braunstein@idc.ac.il

 

בכל שנה בוגרי התוכנית בחשבונאות באוניברסיטת רייכמן זוכים בשיעורי המעבר הגבוהים ביותר בארץ (מחזור יולי שהוא המחזור המרכזי של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל):

 

 

חשבונאות פיננסית מתקדמת​ ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות
אוניברסיטת רייכמן​ ​ארצי ​אוניברסיטת רייכמן ​ארצי
2021 88% 73% 96% 79%
2020 ​98% ​84% 86% 67%
2019 86% 51% 85% 46%
2018 ​69% ​40% ​93% ​57%

 

(*) לאור הרפורמה בלימודי החשבונאות שאושרה על ידי משרד המשפטים, שנת ההשלמה תתקיים עד שנת הלימודים תשפ"ג (כולל).