בחינות ההסמכה של מועצת רואי חשבון

בכל שנה בוגרי התוכנית בחשבונאות באוניברסיטת רייכמן זוכים בשיעורי המעבר הגבוהים ביותר בארץ (מחזור יולי שהוא המחזור המרכזי של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל):

 

 

 

חשבונאות פיננסית מתקדמת

ביקורת חשבונות

שנה

אוניברסיטת רייכמן

ארצי

אוניברסיטת רייכמן

ארצי

2022

100%

70%

87%

60%

2021

88%

73%

96%

79%

2020

98%

84%

86%

67%

2019

86%

51%

85%

46%

2018

69%

40%

93%

57%

2017

84%

60%

98%

68%

2016

92%

77%

90%

66%

2015

92%

70%

77%

65%

2014

97%

81%

87%

60%

2013

94%

82%

86%

51%

2012

96%

82%

73%

51%

 

 

להלן נתונים אודות שיעור המעבר של בוגרי אוניברסיטת רייכמן ביחס למוסדות לימוד אחרים בבחינת המועצה בפיננסית ובביקורת (מועד יולי 2022):