"שווי הוגן: המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק. הערכת שווי: פעולה או תהליך של קביעת השווי של עסק, זכות בעלות בעסק, נייר ערך או נכס אחר."הערכות שווי - פורום שווי הוגן (Fair Value Forum - FVF) הוקם בכדי לתרום לאיכות המידע בשוק ההון, ולייצר שיח מקצועי פורה בסוגיות מקצועיות הקשורות לשוק ההון. הפורום, בייסודם של פרופ' אמיר ברנע, הדיקן המייסד של בית ספר אריסון למנהל עסקים, ורו"ח שלומי שוב, ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים, הוקם במסגרת התכנית בחשבונאות של בית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. הפורום כולל מומחים מובילים מהאקדמיה ומהפרקטיקה בתחומי החשבונאות הפיננסית והמימון וכן משתתפים בו נציגים של מדווחים, אנליסטים וגופי הרגולציה הפיננסית בישראל.

הודעות אחרונות

 

 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים למפגש מרץ בנושא "האיגוח בישראל בישורת אחרונה: אתגרים והשלכות" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון ינואר בנושא "קיומו של דמיון במבנה תיקי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל והקשר לרמת התחרות בשוק ההון וליציבות הפיננסית, על רקע דוח הריכוזיות" עלה לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • חומר הרקע לדיון ינואר בנושא "קיומו של דמיון במבנה תיקי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל והקשר לרמת התחרות בשוק ההון וליציבות הפיננסית, על רקע דוח הריכוזיות" עלה לאתר, לחומר הרקע
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון נובמבר בנושא "השלכות עליית הריבית על הערכות שווי, תמחור ניירות ערך לפי מגזרים וניהול סיכונים פיננסיים" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • חוברת סיכום פעילות תשפ"ב עלתה לאתר, לקריאה לחץ כאן
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון מאי בנושא "הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים (CECL) בבנקים: יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון אפריל בנושא "קריפטו בשוק ההון: האם השקעה של חברות ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות קריפטוגרפיים היא לגיטימית?" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון פברואר בנושא "לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה: האם המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת 'הכל כלול' ייטיבו עם הציבור?" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון דצמבר בנושא "המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת עשור ליישומן" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון נובמבר בנושא "הרפורמה המוצעת באג"ח מיועדות: רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות" עלו לאתר, לסיכום הדיון |  לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • חוברת סיכום פעילות תשפ"א עלתה לאתר, לקריאה לחץ כאן

 

לכל ה​ודעות הפורום