​מאמרים וחומרי רקע של פעילות פורום שווי הוגן

 • יוני 2023

  מאי 2023

  מרץ 2023

  ינואר 2023

  נובמבר 2022

 • מאי 2022

  אפריל 2022

  פברואר 2022

  דצמבר 2021

  נובמבר 2021

 • יוני 2021

  מאי 2021

  אפריל 2021

  פברואר 2021

  ינואר 2021

  דצמבר 2020

  נובמבר 2020

 • יולי 2020

  מאי 2020 - מפגש מקוון

  אפריל 2020 - דיון מקוון

  פברואר 2020

  ינואר 2020

  דצמבר 2019

 • יוני 2019

  מאי 2019

  אפריל 2019

  פברואר 2019

  ינואר 2019

  דצמבר 2018

  נובמבר 2018

 • מאי 2018

  אפריל 2018

  פברואר 2018

  ינואר 2018

  דצמבר 2017

  נובמבר 2017

 • יולי 2017

  מאי 2017

  אפריל 2017

  פברואר 2017

  ינואר 2017

  דצמבר 2016

  נובמבר 2016

 • יולי 2016

  יוני 2016

  מאי 2016

  פברואר 2016

  ינואר 2016

  דצמבר 2015

  נובמבר 2015

 • יוני 2015

  מרץ 2015

  פברואר 2015

  ינואר 2015

  דצמבר 2014

  נובמבר 2014

 • יולי 2014

  מאי 2014

  אפריל 2014

  פברואר 2014

  ינואר 2014

  נובמבר 2013

 • יוני 2013

  מאי 2013

  אפריל 2013

  מרץ 2013

  פברואר 2013

  ינואר 2013

  דצמבר 2012

  נובמבר 2012