חברי צוות החשיבה של פורום שווי הוגן בנושא IFRS 17

מעבר למייסדי הפורום, פרופ' אמיר ברנע ורו"ח שלומי שוב, להלן חברי צוות החשיבה בנושא IFRS 17 (לפי סדר א-ב):

 1. רו"ח דדי בן יחזקאל, EY
 2. מר עופר ברנדט, משנה למנכ"ל, אקטואר ראשי, כלל ביטוח
 3. רו"ח בני גבאי, BGC
 4. פרופ' דן וויס, אוניברסיטת תל אביב
 5. רו"ח דני ויטאן, שותף KPMG
 6. רו"ח שלומי וינר, אוניסון יועצים
 7. רו"ח גיא טביביאן, שותף, Deloitte
 8. רו"ח זיו כהן, סמנכ"ל, מנהל תחום כספים וחשבות, מנורה ביטוח
 9. רו"ח טל כהן, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חשבונאות ראשית, כלל חברה לביטוח
 10. רו"ח שרון מימון צדיק, המוסד הישראלי לתקינה
 11. רו"ח אודי סדן, אקזקיוטיב דירקטור, EY
 12. פרופ' דן סגל, הבינתחומי הרצליה
 13. רו"ח דב ספיר, המוסד הישראלי לתקינה
 14. רו"ח מאיר סלייטר, מנהל מחלקת המחקר, בנק ירושלים ברוקראז'
 15. פרופ' יורם עדן, מכללת הדסה
 16. רו"ח צור פניגשטיין, שותף, PWC
 17. רו"ח אברהם פרוכטמן, שותף, KPMG
 18. רו"ח אריק פרץ, סמנכ"ל כספים, הראל חברה לביטוח
 19. רו"ח ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל מגדל אחזקות
 20. מר שי קומפל, מנהל הכספים, מנורה מבטחים אחזקות
 21. רו"ח שמעון קלמן, משנה למנכ"ל, כלל ביטוח
 22. רו"ח אלי שוורץ, משנה למנכ"ל -מנהל הכספים, הפניקס
 23. רו"ח משה שחף, שותף, EY
 24. פרופ' עודד שריג, הבינתחומי הרצליה
 25. גב' רקפת שני, ברנע ייעוץ כלכלי