מלגות ייחודיות לתכנית בחשבונאות

מעבר למלגות השונות המוצעות באוניברסיטת רייכמן, קיימות מספר מלגות ייחודיות עבור סטודנטים הלומדים בתוכנית חשבונאות: מלגות מצוינות מטעם המשרדים הגדולים לראיית חשבון, מלגות מטעם לשכת רואי חשבון ומלגות סוציו אקונומיות מטעם קרן קומרוב. פרטים בדבר הגשת מועמדות לקבלת המלגות יפורסמו במהלך שנת הלימודים.