נהלים למסלול תזה

M.A. בתקשורת ומדיה חדשים

 

קבלה לתוכנית

 

סטודנטים העומדים בתנאים הבאים יוכלו להתקבל למסלול התזה:

 

  • ציון סופי של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון
  • ממוצע של לפחות 85 בלימודי סמסטר א' בתואר השני (בתוכנית שלנו)
  • ציון סופי של לפחות 85 בקורס שיטות המחקר המועבר בתוכנית שלנו לתואר השני בסמסטר א'

 

סטודנטים אשר טרם קיבלו את ציונם בקורס שיטות המחקר עם תחילת קורס ההכנה לתזה, יוכלו להתקבל על תנאי עד שיקבלו את הציון (לא יאוחר מ-4 שבועות לאחר תחילת הסמסטר).

 

סטודנטים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון שלהם לפני 10 שנים ויותר יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים בנוגע לציון התואר הראשון שלהם על מנת להתקבל למסלול התזה וזאת במידה והציון שקיבלו בקורס שיטות המחקר בסמסטר א' הינו לפחות 88 והציון הממוצע של לימודיהם בסמסטר א' הינו לפחות 88. עליהם להגיש את הבקשה לוועדת חריגים דרך ראש תוכנית התואר השני ולאחר ריאיון אישי תתקבל החלטה האם הם יכולים להצטרף למסלול התזה.

 

על כל הסטודנטים הרשומים לקורס ההכנה לתזה להשלים מספיק נקודות זכות בקורסים על מנת שיוכלו לקבל את התואר השני גם אם, מכל סיבה שהיא, אינם יכולים לסיים את מסלול התזה. לשם הבהרה, קורס ההכנה לתזה הינו קורס בחירה נוסף שנלמד במסגרת מסלול התזה והוא מעל ומעבר ללימודי התואר השני במסלול הלא-מחקרי.

 

הנחיית התזה

 

על הסטודנטים במסלול התזה להתקבל להנחיה על ידי מנחה מתוך הסגל הקבוע של בית הספר סמי עופר לתקשורת לא יאוחר מ-4 שבועות לאחר תחילת הסמסטר השני. סטודנטים המעוניינים לעבוד בהנחיית מרצה שאינו חלק מהסגל הקבוע של בית הספר ("מרצים מבחוץ") או עם מנחים המקושרים למוסדות אקדמיים אחרים בארץ או בחו"ל מחויבים במנחה שני מתוך הסגל הקבוע של בית הספר אשר ישמש כמנחה-שותף.

 

מהלך התזה

 

על הסטודנטים במסלול התזה להגיש את הצעת המחקר שלהם לתזה עד 4 חודשים לאחר סיום קורס ההכנה לתזה. הצעת המחקר תוערך על ידי המנחה שלהם לתזה ועל ידי חבר סגל נוסף המלמד את קורס ההכנה לתזה. הציון הסופי בקורס ההכנה לתזה יהיה עובר או נכשל.

 

לאחר אישור הצעת המחקר, על הסטודנטים להירשם באמצעות ראש התוכנית ולהצהיר על כוונתם לכתוב עבודת תזה. על הסטודנטים לשלם סכום נוסף עבור התקופה הנוספת של לימודיהם במרכז הבינתחומי; לבירור תוספת התשלום יש לפנות למחלקת שכר הלימוד של הבינתחומי הרצליה.

 

לסטודנטים יהיו עד שנתיים להשלים את התזה לאחר שהצעת המחקר שלהם אושרה. עם זאת, אנו מעודדים את הסטודנטים לסיים את עבודת התזה בתוך שנה מאישור הצעת המחקר.

 

סיום מסלול התזה

 

עבודת התזה תוערך על ידי מנחה התזה ושופט נוסף. הציון הסופי על התזה יהיה ממוצע הציונים שיינתנו על ידי שני השופטים הללו. על הסטודנטים לקבל לפחות 75 על עבודת התזה שלהם (וממוצע של לפחות 75 בכלל לימודי התואר השני שלהם) על מנת לסיים את התואר השני עם תזה. תעודת התואר השני תוענק רק לאחר אישור התזה. הציון הסופי של התואר השני במסלול המחקרי יהיה מורכב מציון עבודת התיזה (30%) ומציוני הקורסים לתואר (70%).

 

רישום למסלול התזה לאחר השלמת התואר השני

 

סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם בתואר השני במסלול הלא-מחקרי ואשר יהיו מעוניינים בכך, יוכלו לחזור ולהירשם לקורס ההכנה לתזה תוך 3 שנים לאחר סיום לימודיהם, לכל היותר. קבלתם למסלול המחקרי תתאפשר במסגרת זו במידה וסיימו את לימודי התואר השני במסלול הלא-מחקרי עם ממוצע של 88 לפחות ובמידה והתקבלו להנחיה אצל מנחה מתוך הסגל הקבוע של בית הספר.

 

סטודנטים במסלול זה אשר יסיימו בהצלחה את קורס ההכנה לתזה ואשר יהיו מעוניינים להמשיך לכתיבת התזה, יתבקשו להירשם אצל ראש התוכנית ולשלם את אותו סכום שכר הלימוד הנוסף כמו הסטודנטים במסלול המחקרי הרגיל; לבירור תוספת התשלום יש לפנות למחלקת שכר הלימוד של הבינתחומי הרצליה.

 

הנחיות להגשת התזה

 

לחצו כאן לקובץ ההנחיות להגשת עבודת גמר (תזה) במסגרת לימודי התואר השני בתקשורת ומדיה חדשים.