מסלול ללא תזה בתואר שני (.M.Sc) במדעי המחשב

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או בתחומים קרובים הרוצים להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם, ומעוניינים בקידום מקצועי ואינטלקטואלי במדעי המחשב ובתעשיית ההי-טק. משך התוכנית הוא כשלוש שנים.

תוכנית הלימודים


 • קורס חובה (4 נ"ז): אלגוריתמים מתקדמים
 • תשעה קורסי בחירה (27 נ"ז)
 • סמינר מחקר (3 נ"ז)
 • השתתפות בעשרה מפגשים של הסמינר המחלקתי
 • ביצוע פרויקט גמר יישומי בהנחיית חבר סגל (10 נ"ז; 20% מהציון הסופי).
  ניתן להמיר את פרויקט הגמר בשלושה קורסי בחירה ובחינת הכשר

*נ"ז - נקודות זיכוי

תהליך העבודה על פרויקט הגמר


תהליך העבודה על פרויקט הגמר דומה למפורט עבור עבודת תזה ומורכב מהשלבים הבאים:

 

 • גיבוש נושא לפרויקט
 • הגשת הצעה לפרויקט
 • עבודה על הפרויקט
 • כתיבה והגשה של דו"ח מסכם
 • בדיקה והערכת העבודה (הבדיקה וההערכה של פרויקט הגמר תתבצע ע"י המנחה ובודק נוסף שאיננו בהכרח בודק חיצוני)
 • בחינה בעל פה

סטודנט הבוחר ללמוד במסלול ללא תזה יכול לבצע פרויקט גמר יישומי. אופן העבודה על פרויקט הגמר דומה לאופן העבודה על מחקר לתזה. בחירת המנחה וגיבוש נושא הפרויקט מתבצעות במהלך השנה הראשונה או השנייה ללימודים. העבודה מצריכה התמסרות והשקעה בסדר גודל דומה לזה המושקע במחקר לקראת תזה. ההבדל העקרוני בין פרויקט גמר לתזה הוא שפרויקט גמר הינו פרויקט עם אופי יותר יישומי ואיננו מחויב בהכרח בחידוש מדעי משמעותי. מטבע הדברים, היקף העבודה על פרויקט מעט יותר קטן.

לחילופין, ניתן להמיר את פרויקט הגמר בשלושה קורסי בחירה ובחינת הכשר. בחינת ההכשר בוחנת את הסטודנט על מגוון נושאי ליבה במדעי המחשב לפי סילבוס מפורט. יש לעבור את בחינת ההכשר בשנתיים הראשונות ללימודים.

 

 

הרכב הציון לתואר במסלול ללא תזה

 

 • הציון הממוצע של הקורסים (80% מציון התואר).
 • הציון הסופי של עבודת הגמר (20% מציון תואר) מורכב באופן הבא:

 1. ממוצע ציוני חוות הדעת הכתובות (50% מציון עבודת הגמר -פרוייקט)
 2. ממוצע ציוני הבחינה בע"פ (50% מציון עבודת הגמר -פרוייקט)

 

 

קישורים נוספים:

 

טופס הגשת הצעת מחקר >>
הנחיות לכתיבת דו"ח מסכם לפרויקט גמר לתואר שני (DOC >>
הנחיות לכתיבת דו"ח מסכם לפרויקט גמר לתואר שני (PDF) >>
בחינת הכשר >>