מסלול מחקרי עם תזה בתואר שני (.M.Sc) במדעי המחשב

התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים שסיימו תואר ראשון במדעי המחשב או בתחומים קרובים המעוניינים להמשיך במסלול אקדמי או להשתלב בתפקידי מחקר בתעשייה. העבודה על התזה מספקת לסטודנט התנסות יקרת ערך בעבודה מחקרית באחד מתחומי המחקר המגוונים במדעי המחשב. משך התוכנית הוא כשלוש שנים.

תוכנית הלימודים


  • קורס חובה (4 נ"ז): אלגוריתמים מתקדמים
  • תשעה קורסי בחירה (27 נ"ז)
  • סמינר מחקרי (3 נ"ז)
  • השתתפות בעשרה מפגשים של הסמינר המחלקתי
  • ביצוע עבודת מחקר (תזה) בהנחיית חבר סגל (22 נ"ז, 40% מהציון הסופי)

 

*נ"ז - נקודות זיכוי

 

מסלול מחקרי ישיר


למספר מצומצם של מועמדים מצטיינים אנו מציעים מסלול מחקרי ישיר. תלמידים במסלול זה מקבלים מלגת שכ"ל בשיעור 75% ומלגת קיום כבר מהתחלת לימודיהם. הקבלה למסלול מותנית בהתחייבות למסלול המחקרי ובהקדשת זמן מלא ללימודים ומחקר. התלמידים מלווים על ידי חבר סגל חונך מתחילת הלימודים.

סטודנט הבוחר ללמוד במסלול המחקרי צריך לבצע עבודת מחקר ולהגיש תזה כתובה המסכמת את תוצאות המחקר. בחירת המנחה וגיבוש נושא המחקר מתבצעות במהלך השנה הראשונה או השנייה ללימודים. עבודת המחקר היא תהליך ארוך הדורש התמסרות והשקעה. על עבודת המחקר להיות חדשנית ובעלת תרומה מקורית במובן שהיא תהיה ראויה להתפרסם בכנס מדעי או בכתב-עת רלוונטי. בית הספר מעניק מלגות קיום במהלך תקופת ביצוע המחקר בהתאם לזמן אותו הסטודנט משקיע במחקר.

 

 

תהליך המחקר והגשת התזה

 

סטודנט לתואר שני המעוניין ללמוד במסלול המחקרי ימצא בתחילת השנה השנייה ללימודיו מנחה לעבודת התזה ויגבש יחד עם המנחה את נושא המחקר. שלבי המחקר והגשת התזה מפורטים למטה.


גיבוש נושא מחקר


לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה ובתחילת שנת הלימודים השנייה, הסטודנט ימצא מנחה ויחד איתו יגבש נושא למחקר.


הגשת הצעת מחקר


לאחר גיבוש נושא המחקר יחד עם המנחה, יכתוב הסטודנט הצעת מחקר. תהליך הכתיבה אורך מספר חודשים וכרוך בהעמקה בתחום, קריאת מאמרים רלוונטיים, ובחינת כיווני מחקר פתוחים. הצעת המחקר כוללת את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור שיטות המחקר, סקר ספרות, ותוכנית עבודה. לאחר אישור המנחה, הצעת המחקר תוגש לאישור הוועדה האקדמית של תואר שני.

 

עבודת המחקר


עבודת המחקר היא תהליך ארוך הדורש התמסרות והשקעה. על הסטודנט לצפות להשקעת זמן של כ-20 שעות שבועיות במשך כשנה לפחות. עבודת המחקר תונחה ותלווה באופן רציף ע"י המנחה האקדמי. על עבודת המחקר להיות חדשנית ובעלת תרומה מקורית במובן שהיא תהיה ראויה להתפרסם בכנס מדעי או בכתב-עת רלוונטי.

 

כתיבה והגשה של התזה


עם סיום עבודת המחקר ולא יאוחר משנתיים לאחר אישור הצעת המחקר, יגיש הסטודנט את סיכום עבודת המחקר (תזה) לוועדה האקדמית לתואר שני. נהלי כתיבת התזה, כולל המבנה והפורמט, מפורטים בקישור למטה. עבודת התזה תיכתב בשפה האנגלית. בנוסף לעבודת התזה, הסטודנט יכתוב גם מאמר קצר לפרסום בכנס או בעיתון בתחום המחקר המתאים.


בדיקה והערכת העבודה


אחרי הגשת התזה, היא מועברת לבדיקה למנחה המחקר ולשני בוחנים נוספים. ציוני חוות הדעת של הבוחנים ייקבעו לפי המפתח הבא:

 

עבודה ראויה לתואר מוסמך 65-74​
עבודה טובה הראויה לתואר מוסמך​ 75-84​
עבודה טובה מאד העשויה להתקבל כמאמר קצר בכנס בינלאומי 85-90
עבודה טובה מאד המכילה תרומה מקורית שעשויה להתקבל כמאמר בכנס בינלאומי או בכתב עת מדעי בתחום המחקר​ 91-95​
עבודה בולטת במיוחד הכוללת תרומה מדעית מקורית ומעמיקה שעשויה להתקבל כמאמר בכתב עת מדעי חשוב בתחום המחקר​ 96-100​

 

הגנה על התזה ובחינה בע"פ


בנוסף לבדיקת העבודה הכתובה, הסטודנט צריך להגן על התזה שלו בבחינה בעל-פה. במעמד הבחינה, הסטודנט יציג את עבודת המחקר ויענה על שאלות הנוכחים ככל שיידרש. בסוף מעמד ההגנה ייתן כל בוחן ציון המשקלל את איכות הצגת העבודה, איכות המחקר, ומידת בקיאותו של הסטודנט בחומר המחקר.


הרכב הציון לתואר במסלול המחקרי

 

  • הציון הממוצע של הקורסים (60% מציון התואר).
  • הציון הסופי של התזה (40% מציון תואר) מורכב באופן הבא:

  1. ממוצע ציוני חוות הדעת הכתובות (50% מציון התזה)
  2. ממוצע ציוני הבחינה בע"פ (50% מציון התזה)

 

קישורים נוספים


טופס הגשת הצעת מחקר >>
הנחיות לכתיבת עבודת התזה לתואר שני (DOC) >>
הנחיות לכתיבת עבודת התזה לתואר שני (PDF) >>

הנחיות לכתיבת עבודת התזה לתואר שני ( LaTex) >>