מחקר

חברי סגל בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן הם חוקרים פעילים בעלי מוניטין בינלאומיים. הם נדרשים להקדיש את מירב זמן עבודתם, למחקר ולהנחיית תלמידי מחקר. למרצי בית הספר מענקי מחקר ממקורות שונים כגון המדען הראשי, משרד המדע, תוכנית מגנ"ט וחברת IBM. בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב מתבצעים פרוייקטים מחקריים בנושאים מגוונים כגון הנדסת תוכנה, גרפיקה ממוחשבת, ראייה ממוחשבת, מערכות מבוזרות, ועוד. מאז הקמתו של בית הספר, גייס סגל המרצים מענקי מחקר בסכום של למעלה מ-10 מיליון שקלים ופרסם כ-300 מאמרים בכתבי עת מחקריים בינלאומיים.

מכוני מחקר

  • מעבדת DEEPNESS לחקר ניתוח תעבורת מידע בקצבים גבוהים


  • מרכז FACT למחקר קריפטוגרפי


    בראשות פרופ' אילת בויל

מחקרים פעילים בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב